Vertaling van to expound

Inhoud:

Engels
Nederlands
to expound, to open, to unbundle, to unpack, to unwind, to unwrap {ww.}
ontplooien
ontwarren
ontwikkelen
ontvouwen

I expound
you expound
we expound

ik ontplooi
jij ontplooit
wij ontplooien
» meer vervoegingen van ontplooien

to explain, to account for, to elucidate, to expound, to explicate, to give an accounting for {ww.}
uitleggen 
toelichten 
verklaren 
uiteenzetten 
beduiden

I expound
you expound
we expound

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

Neither can I explain it.
Ik kan het ook niet uitleggen.
I will explain it to him.
Ik zal het aan hem uitleggen.
to dilate, to elaborate, to enlarge, to expand, to expatiate, to exposit, to expound, to flesh out, to lucubrate {ww.}
uitvergroten

I expound
you expound
we expound

ik vergroot uit
jij vergroot uit
wij vergroten uit
» meer vervoegingen van uitvergroten

to dilate, to elaborate, to enlarge, to expand, to expatiate, to exposit, to expound, to flesh out, to lucubrate {ww.}
uiteendoen
uiteenzetten
exponeren

I expound
you expound
we expound

ik doe uiteen
jij doet uiteen
wij doen uiteen
» meer vervoegingen van uiteendoen

to dilate, to elaborate, to enlarge, to expand, to expatiate, to exposit, to expound, to flesh out, to lucubrate {ww.}
uitwerking [v] (de ~)