Vertaling van to fly

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fly {ww.}
vliegen 

I fly
you fly
we fly

ik vlieg
jij vliegt
wij vliegen
» meer vervoegingen van vliegen

Birds fly.
De vogels vliegen.
This bird can't fly.
Deze vogel kan niet vliegen.
to steer, to drive, to fly {ww.}
besturen 
sturen

I fly
you fly
we fly

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to hoist, to hoist up, to run up, to fly {ww.}
hijsen
ophijsen

I fly
you fly
we fly

ik hijs
jij hijst
wij hijsen
» meer vervoegingen van hijsen

to approach, to fly {ww.}
aanvliegen

I fly
you fly
we fly

ik vlieg aan
jij vliegt aan
wij vliegen aan
» meer vervoegingen van aanvliegen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Can you teach me how to fly?

Kun je me leren vliegen?

Lindbergh was the first man to fly across the Atlantic.

Lindbergh was de eerste mens die de Atlantische Oceaan overvloog.

Love undeniably has wings to fly away from love, but it's also undeniable that it also has wings to fly back.

Liefde heeft ontegensprekelijk vleugels om weg te vliegen van de liefde, maar even ontegensprekelijk is het dat ze ook vleugels heeft om terug te vliegen.

Even if pigs were to fly in the air, I would believe her.

Al vlogen er varkens in de lucht, nog zou ik haar geloven.


Gerelateerd aan to fly

fly - steer - drive - hoist - hoist up - run up - approach