Vertaling van to fly

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fly {ww.}
vliegen 

I fly
you fly
we fly

ik vlieg
jij vliegt
wij vliegen
» meer vervoegingen van vliegen

to hoist, to hoist up, to run up, to fly {ww.}
hijsen
ophijsen

I fly
you fly
we fly

ik hijs
jij hijst
wij hijsen
» meer vervoegingen van hijsen

to steer, to drive, to fly {ww.}
besturen 
sturen

I fly
you fly
we fly

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

to approach, to fly {ww.}
aanvliegen

I fly
you fly
we fly

ik vlieg aan
jij vliegt aan
wij vliegen aan
» meer vervoegingen van aanvliegen

to fly, to wing {ww.}
gevlogen
to fly {ww.}
vliegen

I fly
you fly
we fly

ik vlieg
jij vliegt
wij vliegen
» meer vervoegingen van vliegen

Birds fly.
De vogels vliegen.
This bird can't fly.
Deze vogel kan niet vliegen.
to flee, to fly, to take flight {ww.}
vluchten

I fly
you fly
we fly

ik vlucht
jij vlucht
wij vluchten
» meer vervoegingen van vluchten

to flee, to fly, to take flight {ww.}
wegvluchten

I fly
you fly
we fly

ik vlucht weg
jij vlucht weg
wij vluchten weg
» meer vervoegingen van wegvluchten

to fell, to fly, to vanish {ww.}
vliegen
voorbijvliegen
omvliegen

I fly
you fly
we fly

ik vlieg
jij vliegt
wij vliegen
» meer vervoegingen van vliegen

Not all birds can fly.
Niet alle vogels kunnen vliegen.
Can you teach me how to fly?
Kun je me leren vliegen?
to flee, to fly, to take flight {ww.}
ontvlieden
vlieden
ontvluchten

I fly
you fly
we fly

ik ontvlied
jij ontvliedt
wij ontvlieden
» meer vervoegingen van ontvlieden

to aviate, to fly, to pilot {ww.}
loodsen

I fly
you fly
we fly

ik loods
jij loodst
wij loodsen
» meer vervoegingen van loodsen

to flee, to fly, to take flight {ww.}
knijpen
weglopen
spankeren
vlieden
vluchten

I fly
you fly
we fly

ik knijp
jij knijpt
wij knijpen
» meer vervoegingen van knijpen

to aviate, to fly, to pilot {ww.}
vliegen

I fly
you fly
we fly

ik vlieg
jij vliegt
wij vliegen
» meer vervoegingen van vliegen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Can you teach me how to fly?

Kun je me leren vliegen?

Lindbergh was the first man to fly across the Atlantic.

Lindbergh was de eerste mens die de Atlantische Oceaan overvloog.

Love undeniably has wings to fly away from love, but it's also undeniable that it also has wings to fly back.

Liefde heeft ontegensprekelijk vleugels om weg te vliegen van de liefde, maar even ontegensprekelijk is het dat ze ook vleugels heeft om terug te vliegen.

Even if pigs were to fly in the air, I would believe her.

Al vlogen er varkens in de lucht, nog zou ik haar geloven.


Gerelateerd aan to fly

fly - hoist - hoist up - run up - steer - drive - approach - wing - flee - take flight - fell - vanish - aviate - pilotmove - carry - avoid - flee - elapse - conduct - go away - drive