Vertaling van to talk

Inhoud:

Engels
Nederlands
to converse, to talk, to chat {ww.}
converteren

I talk
you talk
we talk

ik converteer
jij converteert
wij converteren
» meer vervoegingen van converteren

to speak, to talk {ww.}
spreken
praten 

I talk
you talk
we talk

ik spreek
jij spreekt
wij spreken
» meer vervoegingen van spreken

Let's talk.
Laat ons praten.
Maybe we can talk.
Misschien kunnen we praten.
to babble, to babble out, to blab, to blab out, to let the cat out of the bag, to peach, to sing, to spill the beans, to talk, to tattle {ww.}
doorslaan

I talk
you talk
we talk

ik sla door
jij slaat door
wij slaan door
» meer vervoegingen van doorslaan

to speak, to talk {ww.}
spreken
praten
hebben
converseren

I talk
you talk
we talk

ik spreek
jij spreekt
wij spreken
» meer vervoegingen van spreken

We like to talk.
Wij praten graag.
Can we talk?
Kunnen we praten?
to speak, to talk {ww.}
spreken

I talk
you talk
we talk

ik spreek
jij spreekt
wij spreken
» meer vervoegingen van spreken

I can't talk.
Ik kan niet spreken.
He can speak Japanese.
Hij kan Japans spreken.
to babble, to babble out, to blab, to blab out, to let the cat out of the bag, to peach, to sing, to spill the beans, to talk, to tattle {ww.}
voorzingen

I talk
you talk
we talk

ik zing voor
jij zingt voor
wij zingen voor
» meer vervoegingen van voorzingen

to babble, to babble out, to blab, to blab out, to let the cat out of the bag, to peach, to sing, to spill the beans, to talk, to tattle {ww.}
uitzingen

I talk
you talk
we talk

ik zing uit
jij zingt uit
wij zingen uit
» meer vervoegingen van uitzingen

to mouth, to speak, to talk, to utter, to verbalise, to verbalize {ww.}
verbaliseren

I talk
you talk
we talk

ik verbaliseer
jij verbaliseert
wij verbaliseren
» meer vervoegingen van verbaliseren

to babble, to babble out, to blab, to blab out, to let the cat out of the bag, to peach, to sing, to spill the beans, to talk, to tattle {ww.}
bezingen

I talk
you talk
we talk

ik bezing
jij bezingt
wij bezingen
» meer vervoegingen van bezingen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We like to talk.

Wij praten graag.

I need someone to talk with.

Ik heb nood aan iemand om met te praten.

I want someone to talk to.

Ik wil iemand om mee te praten.

Aren't you ashamed to talk like that?

Zijt ge niet beschaamd, zo te spreken?

She began to talk to the dog.

Ze begon tegen de hond te praten.

I'd like to talk to John.

Ik zou graag met John spreken.

It's rude to talk during a concert.

Het is onbeleefd tijdens een concert te praten.

Tom doesn't want to talk about it.

Tom wil niet erover praten.

I don't want Tom to talk to Mary.

Ik wil niet dat Tom tegen Mary praat.

I wish I had more time to talk with her.

Ik wou dat ik meer tijd had om met haar te praten.

You have a tendency to talk too fast.

Je hebt de neiging om te snel te praten.

There's somebody I want to talk to first.

Er is iemand met wie ik eerst wil praten.

I tried to talk a friend of mine out of getting married.

Ik probeerde een vriend van me te overtuigen niet te trouwen.


Gerelateerd aan to talk

converse - talk - chat - speak - babble - babble out - blab - blab out - let the cat out of the bag - peach - sing - spill the beans - tattle - mouth - utterconcede - act - express - sing - alter - praise