Vertaling van waking up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to wake, to wake up, to awake, to waken, to awaken {ww.}
wakker worden
ontwaken
to arouse, to awaken, to wake, to wake up, to awake, to waken {ww.}
wakker maken
opwekken
wekken
Go and wake up Mary.
Ga Mary wakker maken.
awakening, wakening, waking up {zn.}
bewustwording [v] (de ~)
to arouse, to awaken, to rouse, to wake, to wake up, to waken {ww.}
wekken
oproepen
to wake {ww.}
waken
to arouse, to awake, to awaken, to come alive, to wake, to wake up, to waken {ww.}
ontsluimeren
ontwaken
to fire up, to heat, to ignite, to inflame, to stir up, to wake {ww.}
overkoken
opvliegen
opstuiven
to fire up, to heat, to ignite, to inflame, to stir up, to wake {ww.}
warmlopen
to fire up, to heat, to ignite, to inflame, to stir up, to wake {ww.}
doorgloeien

I am waking

to arouse, to awaken, to rouse, to wake, to wake up, to waken {ww.}
ontwaken

I am waking

to fire up, to heat, to ignite, to inflame, to stir up, to wake {ww.}
losmaken

I am waking


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Waking up is the opposite of going to sleep.

Wakker worden is het tegenovergestelde van inslapen.

We spoke in a low voice to avoid waking up the baby.

We spraken stilletjes om de baby niet wakker te maken.


Gerelateerd aan waking up

wake - wake up - awake - waken - awaken - arouse - awakening - wakening - rouse - come alive - fire up - heat - ignite - inflame - stir upalter - change - rampage - like - animate - arouse