Vertaling van we

Inhoud:

Engels
Nederlands
we {pers. vnw.}
we
wij 
one, they, you, people, we {onb. vnw.}
men
we
je
ze

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We wish to remain what we are.

We willen blijven wat we zijn.

We think we are over the worst.

We denken dat het ergste voorbij is.

We arrived here fast, didn't we?

We zijn hier snel aangekomen, niet?

We played tennis yesterday.

We hebben gisteren getennist.

When can we eat?

Wanneer kunnen we eten?

We all desire success.

We verlangen allemaal naar succes.

We better be going.

We kunnen beter gaan.

We are doomed.

We zijn gedoemd.

We accept checks.

We accepteren cheques.

We elected him mayor.

We verkozen hem tot burgemeester.

Maybe we can talk.

Misschien kunnen we praten.

We love our children.

Wij houden van onze kinderen.

We live in peace.

We leven in vrede.

We know him.

We kennen hem.

We need your help.

Wij hebben uw hulp nodig.


Gerelateerd aan we

one - they - you - people