Vertaling van people

Inhoud:

Engels
Nederlands
people, persons {zn.}
mensen
personen
lieden
Hurt people hurt people.
Beschadigde mensen beschadigen mensen.
Guns don't kill people. People kill people.
Pistolen doden geen mensen. Mensen doden mensen.
people {zn.}
mensen
volk 
lui 
lieden
We are the people.
Wij zijn het volk.
Few people think so.
Weinig mensen denken zo.
one, they, you, people, we {onb. vnw.}
men
we
je
ze
folk, nation, people {zn.}
volk 
The people there are not so dumb.
Het volk daar is niet zo dom.
Religion is the opium of the people.
Religie is het opium van het volk.
clan, ethnic group, race, tribe, family, kin, kind, people, stock {zn.}
stam [m]
volksstam
geslacht  [o]
Europeans tried to civilize the tribe.
Europeanen probeerden de stam beschaving bij te brengen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Hurt people hurt people.

Beschadigde mensen beschadigen mensen.

Guns don't kill people. People kill people.

Pistolen doden geen mensen. Mensen doden mensen.

Foreign people intrigue me.

Buitenlanders maken me nieuwsgierig.

You people are amazing.

Jullie zijn verbazingwekkend.

People die every day.

Er sterven dagelijks mensen.

Nurses attend sick people.

Verplegers verzorgen zieken.

People love freedom.

Mensen houden van vrijheid.

People call her Yotchan.

Ze wordt Yotchan genoemd.

Foreign people are amusing.

Buitenlanders zijn vermakelijk.

Most people think so.

De meeste mensen denken dat.

All people breathe air.

Alle mensen ademen lucht.

Few people think so.

Weinig mensen denken zo.

I see dead people.

Ik zie dode mensen.

People ought to work.

Mensen moeten werken.

We are the people.

Wij zijn het volk.


Gerelateerd aan people

persons - one - they - you - we - folk - nation - clan - ethnic group - race - tribe - family - kin - kind - stock