Vertaling van would-be

Inhoud:

Engels
Nederlands
would-be {bn.}
would-be
zogenaamd
would-be, tentative {bn.}
hypothetisch
vermeend
verondersteld
voorlopig
tentatief
virtual, a sort of, alleged, would-be, apparent {bn.}
pro forma
voor de vorm
to be {ww.}
zijn 
wezen

I would be
you would be
he/she/it would be

ik zou zijn
jij zou zijn
hij/zij/het zou zijn
» meer vervoegingen van zijn

That would be unfair.
Dat zou oneerlijk zijn.
Let's be fair.
Laat ons eerlijk zijn.
to be, to exist {ww.}
zijn
wezen

I would be
you would be
he/she/it would be

ik zou zijn
jij zou zijn
hij/zij/het zou zijn
» meer vervoegingen van zijn

There exist several stars which are larger than our Sun.
Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.
Facts do not cease to exist because they are ignored.
Feiten houden niet op te bestaan omdat ze genegeerd zijn.
to be, to comprise, to constitute, to make up, to represent {ww.}
zijn
uitmaken
vormen

I would be
you would be
he/she/it would be

ik zou zijn
jij zou zijn
hij/zij/het zou zijn
» meer vervoegingen van zijn

Let's be friends.
Laten we vrienden zijn.
Let's be honest.
Laat ons eerlijk zijn.
to be {ww.}
zijn
zitten
uithangen
verkeren
ophouden
wezen
bevinden
verwijlen
vertoeven
toeven
pozen

I would be
you would be
he/she/it would be

ik zou zijn
jij zou zijn
hij/zij/het zou zijn
» meer vervoegingen van zijn

Is this supposed to be a currant bun? You almost need to cycle from one currant to another, so few are there.
Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
It will be cloudy.
Het gaat bewolkt zijn.
to be, to cost {ww.}
zijn
worden
maken
komen
kosten
belopen
bedragen

I would be
you would be
he/she/it would be

ik zou zijn
jij zou zijn
hij/zij/het zou zijn
» meer vervoegingen van zijn

This will cost €30.
Dat zal € 30,- kosten.
The cigars cost two Marks.
De sigaren kosten twee mark.
to be, to live {ww.}
bestaan
existeren

I would be
you would be
he/she/it would be

ik zou bestaan
jij zou bestaan
hij/zij/het zou bestaan
» meer vervoegingen van bestaan

to be, to equal {ww.}
huizen

I would be
you would be
he/she/it would be

ik zou huizen
jij zou huizen
hij/zij/het zou huizen
» meer vervoegingen van huizen

to be, to live {ww.}
leven

I would be
you would be
he/she/it would be

ik zou leven
jij zou leven
hij/zij/het zou leven
» meer vervoegingen van leven

Live and let live.
Leven en laten leven.
We live in peace.
We leven in vrede.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

That would be unfair.

Dat zou oneerlijk zijn.

It would be fun.

Dat zou leuk zijn.

I knew that today would be fun.

Ik wist wel dat het vandaag leuk ging worden.

That he would be able to do.

Hij zou in staat zijn dat te doen.

Do as you would be done by.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

He would be glad to hear that.

Hij zou blij zijn dat te horen.

It would be something I'd have to program.

Dat zou iets zijn wat ik zou moeten programmeren.

Can you imagine what life would be like without television?

Kan je je voorstellen hoe het leven zou zijn zonder televisie?

I didn't think it would be that much.

Ik dacht niet dat het zo veel zou zijn.

I never thought it would be so easy.

Ik had nooit gedacht dat het zo gemakkelijk ging zijn.

It would be great if you could sing.

Het zou leuk zijn als je kon zingen.

He said that he would be back soon.

Hij zei dat hij snel terug zou zijn.

If you ironed Switzerland, it would be bigger than Germany.

Als je Zwitserland zou strijken, zou het groter zijn dan Duitsland.

If Bob had taken my advice, everything would be all right now.

Als Bob mijn raad gevolgd had, zou alles nu in orde zijn.

Can you imagine what our life would be like without electricity?

Kan je je voorstellen hoe ons leven eruit zou zien zonder elektriciteit?


Gerelateerd aan would-be

tentative - virtual - a sort of - alleged - apparent - be - exist - comprise - constitute - make up - represent - cost - live - equalbe - entail