Vertaling van mettre

Inhoud:

Frans
Nederlands
appliquer, mettre, poser {ww.}
stellen
doen 
zetten 
stoppen 
plaatsen 
steken
leggen 
Puis-je poser une question ?
Mag ik een vraag stellen?
Puis-je poser quelques questions ?
Mag ik een paar vragen stellen?
fourrer, introduire, mettre {ww.}
inleggen
inzetten
indoen
appliquer, imposer, mettre, revêtir {ww.}
aantrekken 
aanbrengen 
opbrengen
opleggen
aandoen
Que vais-je mettre: un pantalon ou une jupe ?
Wat zal ik aantrekken: een broek of een rok?

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Puis-je le mettre là ?

Mag ik het hier neerzetten?

Il va peut-être se mettre à neiger.

Misschien gaat het sneeuwen.

Il a tendance à se mettre en colère.

Hij heeft de neiging kwaad te worden.

Vous feriez mieux de mettre votre casque intégral.

Je had beter je valhelm op kunnen doen.

Elle est en train de mettre les enfants au lit.

Ze stopt de kinderen in bed.

Je ne veux pas te mettre dans la merde.

Ik wil niet dat je in de problemen komt.

Que vais-je mettre: un pantalon ou une jupe ?

Wat zal ik aantrekken: een broek of een rok?

On doit mettre un casque pour se protéger la tête.

Men moet een helm opzetten om het hoofd te beschermen.

Je dois me souvenir de mettre la lettre à la boîte.

Ik moet niet vergeten haar de brief te sturen.

Tu ne veux pas mettre un autre disque ? On écoute celui-là depuis deux heures.

Zou je eens niet een andere plaat willen opzetten? We luisteren al gedurende twee uren naar deze hier.

Si tu veux m'épouser, tu dois te mettre à genoux et me donner une bague.

Als je met me wilt trouwen zul je op de knieën moeten en me een ring moeten geven.

« Ne vous inquiétez pas », dit Dima pour essayer de mettre la femme à l'aise. « Ce n'est pas le mien. »

"Maakt u zich geen zorgen," probeerde Dima de vrouw gerust te stellen. "Het is niet van mij."

L'Union européenne a été créée dans le but de mettre fin aux guerres qui ont régulièrement ensanglanté le continent pour aboutir à la Seconde guerre mondiale.

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.


Gerelateerd aan mettre

appliquer - poser - fourrer - introduire - imposer - revêtir