Vertaling van taille

Inhoud:

Frans
Nederlands
taille [v] (la ~) {zn.}
coupe [v]
ampleur [v] (l' ~), grandeur [v] (la ~), importance [v] (l' ~), taille [v] (la ~) {zn.}
omvang
uitgebreidheid [v]
grootte
bestek  [o]
Ce jour-là de 1887, parut à Varsovie, une brochure de Louis Lazare Zamenhof traitant de « Langue Internationale ». Sa taille était modeste, sa devise ambitieuse : «…
Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "…
dimension [v] (la ~), taille [v] (la ~) {zn.}
dimensie [v]
afmeting  [v]
mesure [v] (la ~), taille [v] (la ~) {zn.}
maat
mate
grootte
Connaissez-vous votre taille ?
Weet u uw maat?
Je recherche une veste à ma taille.
Ik zoek een jas in mijn maat.
stature [v] (la ~), taille [v] (la ~) {zn.}
lichaamsbouw
gestalte
postuur [o]
statuur [v]
figuur 
tailler, abattre {ww.}
omhakken
afhouwen
afkappen
afhakken

je taille
il/elle taille

ik hak om
hij/zij/het hakt om
» meer vervoegingen van omhakken

tailler {ww.}
uitknippen

je taille
il/elle taille

ik knip uit
hij/zij/het knipt uit
» meer vervoegingen van uitknippen

hacher, tailler {ww.}
houwen
kappen
hakken

je taille
il/elle taille

ik houw
hij/zij/het houwt
» meer vervoegingen van houwen

tailler {ww.}
slijpen

je taille
il/elle taille

ik slijp
hij/zij/het slijpt
» meer vervoegingen van slijpen

buriner, ciseler, tailler {ww.}
beitelen

je taille
il/elle taille

ik beitel
hij/zij/het beitelt
» meer vervoegingen van beitelen

couper, tailler, trancher {ww.}
snerpen
snijden 

je taille
il/elle taille

ik snerp
hij/zij/het snerpt
» meer vervoegingen van snerpen


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Connaissez-vous votre taille ?

Weet u uw maat?

Je recherche une veste à ma taille.

Ik zoek een jas in mijn maat.

Cette chaussure est une taille plus grande.

Deze schoen is een maat groter.

Elle a vu hier un homme de grande taille.

Gisteren zag ze een grote man.

C'est à peu près de la taille d'un oeuf.

Het is ongeveer even groot als een ei.

Tom regarda l'homme de grande taille en le soupçonnant.

Tom keek argwanend naar de lange man.

Lui et moi avons presque la même taille.

Hij en ik zijn bijna even groot.

C'est à peu près de la taille d'un œuf.

Het is ongeveer even groot als een ei.

Je ne suis pas de taille à me mesurer à lui.

Ik ben geen partij voor hem.

« C'est bon », rit Dima. « Je suis toujours en train de grandir, après tout. Il sera vite à ma taille. »

"Het is prima," lachte Dima. "Ik ben per slot van rekening nog in de groei. Ik groei er wel in."

Ce jour-là de 1887, parut à Varsovie, une brochure de Louis Lazare Zamenhof traitant de « Langue Internationale ». Sa taille était modeste, sa devise ambitieuse : « Pour qu'une langue soit internationale, il ne suffit pas de la nommer ainsi. » Comme nom d'auteur était indiqué : « Docteur Espéranto ».

Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "Opdat een taal internationaal zou zijn, volstaat het niet ze zo te noemen". Als auteursnaam stond aangeduid "Doctor Esperanto".


Gerelateerd aan taille

ampleur - grandeur - importance - dimension - mesure - stature - tailler - abattre - hacher - buriner - ciseler - couper - trancher