Vertaling van aanvaarden

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanvaarden {ww.}
to take over
to assume
to take on
to adopt

wij aanvaarden
jullie aanvaarden
zij aanvaarden

we assume
you assume
they assume
» meer vervoegingen van to assume

belasten, verplichten, aannemen, aanvaarden, opnemen {ww.}
to take over
to assume
to take on
to adopt

wij aanvaarden
jullie aanvaarden
zij aanvaarden

we assume
you assume
they assume
» meer vervoegingen van to assume

pikken, vreten, aanvaarden, accepteren, nemen, slikken {ww.}
to accept
to swallow
to live with

wij aanvaarden
jullie aanvaarden
zij aanvaarden

we accept
you accept
they accept
» meer vervoegingen van to accept

We accepteren cheques.
We accept checks.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
I will accept his request.
aannemen, aanvaarden, accepteren {ww.}
to accept
to take
to have

wij aanvaarden
jullie aanvaarden
zij aanvaarden

we accept
you accept
they accept
» meer vervoegingen van to accept

Ik kan deze theorie niet aanvaarden.
I can't accept this theory.
Ik had geen andere keuze dan de offerte te accepteren.
I had no choice but to accept the offer.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik kan deze theorie niet aanvaarden.

I can't accept this theory.

Tom wist niet hoe Mary's liefde en tederheid te aanvaarden.

Tom didn't know how to accept Mary's love and affection.

Tom had het er moeilijk mee om Mary's liefde te aanvaarden.

Tom had trouble accepting Mary's love.

Tom was er niet klaar voor om Mary's liefde of vriendschap te aanvaarden.

Tom wasn't ready to accept Mary's love or friendship.

Tom leerde de liefde die zijn stiefouders hem schonken te aanvaarden.

Tom learned to accept the love his stepparents gave him.

Mensen zullen je idee sneller aanvaarden als je hen zegt dat Benjamin Franklin het het eerst gezegd heeft.

People will accept your idea much more readily if you tell them Benjamin Franklin said it first.

Tom beschuldigde Mary ervan niet te weten hoe iemand lief te hebben of hoe iemands liefde weten te aanvaarden.

Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love.

Het enige wat Tom wilde, was een vrouw te vinden die al de liefde die hij te bieden had zou aanvaarden.

All Tom wanted was to find a woman who would accept all the love he had to give.


Gerelateerd aan aanvaarden

belasten - verplichten - aannemen - opnemen - pikken - vreten - accepteren - nemen - slikkenondernemen - handelen - laten - ontvangen