Vertaling van laten

Inhoud:

Nederlands
Engels
laten, nalaten {ww.}
to neglect 
to omit
to fail 

wij laten
jullie laten
zij laten

we neglect
you neglect
they neglect
» meer vervoegingen van to neglect

laten, laten begaan, laten schieten, loslaten, toelaten {ww.}
to let 
to leave 
to release 
to allow 

wij laten
jullie laten
zij laten

we let
you let
they let
» meer vervoegingen van to let

Laten we weggaan.
Let's leave.
Laten we haar alleen laten.
Let's leave her alone.
laten, nalaten {ww.}
to refrain
to forbear

wij laten
jullie laten
zij laten

we refrain
you refrain
they refrain
» meer vervoegingen van to refrain

laten {ww.}
to let

wij laten
jullie laten
zij laten

we let
you let
they let
» meer vervoegingen van to let

Leven en laten leven.
Live and let live.
Gelieve mij door te laten.
Let me pass, please.
doen, laten, laten doen, maken {ww.}
to make 
to get 
to render 
to cause 

wij laten
jullie laten
zij laten

we make
you make
they make
» meer vervoegingen van to make

Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
You can't make me do anything I don't want to do.
Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!
It's no use pretending to make me believe that I believe things you don't believe!
laten {ww.}
to free
to give up
to release
to relinquish
to resign

wij laten
jullie laten
zij laten

we free
you free
they free
» meer vervoegingen van to free

laten {ww.}
to allow
to allow for
to leave
to provide

wij laten
jullie laten
zij laten

we allow
you allow
they allow
» meer vervoegingen van to allow

dulden, tolereren, laten, toelaten {ww.}
to let
to permit
to allow

wij laten
jullie laten
zij laten

we let
you let
they let
» meer vervoegingen van to let

Laten we van plaats wisselen.
Let me exchange seats with you.
Ik wil alleen je laten weten dat ik je niet zal teleurstellen.
I just want to let you know that I won't let you down.
achterlaten, laten, scheiden {ww.}
to leave behind
achterlaten, laten, nalaten {ww.}
to leave
to will
to bequeath

wij laten
jullie laten
zij laten

we leave
you leave
they leave
» meer vervoegingen van to leave

Wilt u een boodschap achterlaten?
Would you like to leave a message?
Als we hem achterlaten zal hij doodbloeden.
If we leave him, he'll bleed to death.
overlaten, overgeven, laten {ww.}
to pass on
to relegate
to submit

wij laten
jullie laten
zij laten

we relegate
you relegate
they relegate
» meer vervoegingen van to relegateVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Laten we haar alleen laten.

Let's leave her alone.

Laten we het daarbij laten voor nu.

Let's leave it at that for now.

Laten we koffiepauze houden.

Let's take a break for coffee.

Leven en laten leven.

Live and let live.

Laten we Tom vragen.

Let's ask Tom.

Laten we beginnen.

Let's start!

Laten we teruggaan.

Let's turn back.

Laten we het houden.

Let's keep it.

Laten we weggaan.

Let's get out.

Laten we trefbal spelen.

Let's play dodge ball.

Laten we Chinees bestellen.

Let's order Chinese takeout.

Laten wij even rusten.

Let's take a rest for a while.

Laten we het uitvoeren.

Let's proceed.

Laten we kaart spelen.

Let's play cards.

Laten we dat doen.

Let's do that.