Vertaling van maken

Inhoud:

Nederlands
Engels
maken, aanmaken, bedrijven, doen, uitbrengen, uitrichten, uitvoeren {ww.}
to do 
to make 
to work 
to act 
to wage 
to render 
to reach 
to form 
to commit 
to carry out
to perform 

wij maken
jullie maken
zij maken

we do
you do
they do
» meer vervoegingen van to do

Beter niets doen, dan een fout te maken.
It's better to do nothing than to do something poorly.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
Don't make me do it again.
doen ontstaan, formeren, maken, ontwikkelen {ww.}
to create 
to provoke
to engender
to cause 
to develop 

wij maken
jullie maken
zij maken

we create
you create
they create
» meer vervoegingen van to create

Klik hier om een account aan te maken.
Click here to create an account.
componeren, maken, scheppen, schrijven {ww.}
to write 
to create 
to compose 

wij maken
jullie maken
zij maken

we write
you write
they write
» meer vervoegingen van to write

Ze kan niet lezen of schrijven.
She cannot write or read.
Ik moet een brief schrijven.
I have to write a letter.
creëren, maken, scheppen {ww.}
to create 
to produce 

wij maken
jullie maken
zij maken

we create
you create
they create
» meer vervoegingen van to create

Weet je, mensen creëren geen tijd; als we dat wel deden, zou het nooit opraken.
You see, humans don't create time; if we did we'd never run out of it.
De directeur van de school wil de kantine sluiten en een nieuwe recreatieruimte creëren voor de studenten.
The director of the school wants to close the canteen and create a new recreation room for the students.
doen, laten, laten doen, maken {ww.}
to make 
to get 
to render 
to cause 

wij maken
jullie maken
zij maken

we make
you make
they make
» meer vervoegingen van to make

Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
You can't make me do anything I don't want to do.
Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!
It's no use pretending to make me believe that I believe things you don't believe!
fabriceren, maken, aanmaken, vervaardigen {ww.}
to manufacture
to concoct
to fabricate 

wij maken
jullie maken
zij maken

we manufacture
you manufacture
they manufacture
» meer vervoegingen van to manufacture

herstellen, maken, repareren, verhelpen, verstellen {ww.}
to repair 
to fix 
to mend

wij maken
jullie maken
zij maken

we repair
you repair
they repair
» meer vervoegingen van to repair

Ik kan de computer niet repareren.
I cannot fix the computer.
We repareren allerlei soorten klokken hier.
We fix all kinds of clocks here.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Buitenlanders maken me nieuwsgierig.

Foreign people intrigue me.

Kleren maken de man.

Clothes make the man.

Aangenaam kennis te maken.

Nice to meet you.

Ga Mary wakker maken.

Go and wake up Mary.

Spinnen maken webben.

Spiders spin webs.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Soft healers make stinking wounds.

Vele kleintjes maken een grote.

Look after the pennies and the pounds will look after themselves.

Ze zou iedereen gelukkig maken.

She would make everyone happy.

Ik zal u gelukkig maken.

I'll make you happy.

Ik zal u gelukkig maken.

I will make you happy.

U kunt uw eigen maken.

You can make your own.

Zouden we vandaag een afspraak maken?

How about meeting today?

Hij is bang fouten te maken.

He is afraid of making mistakes.

Ik zal een man van u maken.

I will make a man out of you.

Dat heeft er niets mee te maken.

That has nothing to do with it.