Vertaling van scheppen

Inhoud:

Nederlands
Engels
scheppen, opscheppen {ww.}
to scoop 
to shovel 

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we shovel
you shovel
they shovel
» meer vervoegingen van to shovel

scheppen, creëren {ww.}
to create
to produce
to make

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we create
you create
they create
» meer vervoegingen van to create

Weet je, mensen creëren geen tijd; als we dat wel deden, zou het nooit opraken.
You see, humans don't create time; if we did we'd never run out of it.
De directeur van de school wil de kantine sluiten en een nieuwe recreatieruimte creëren voor de studenten.
The director of the school wants to close the canteen and create a new recreation room for the students.
componeren, maken, scheppen, schrijven {ww.}
to write 
to create 
to compose 

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we write
you write
they write
» meer vervoegingen van to write

Ze kan niet lezen of schrijven.
She cannot write or read.
Ik moet een brief schrijven.
I have to write a letter.
scheppen {ww.}
to collide
to clash

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we collide
you collide
they collide
» meer vervoegingen van to collide

scheppen, geschept {ww.}
to laden
to ladle
to lade

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we ladle
you ladle
they ladle
» meer vervoegingen van to ladle

creëren, maken, scheppen {ww.}
to create 
to produce 

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we create
you create
they create
» meer vervoegingen van to create

Klik hier om een account aan te maken.
Click here to create an account.
hozen, ontlenen, putten, scheppen {ww.}
to draw 
to extract
to excerpt
to spoon 
to bail

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we draw
you draw
they draw
» meer vervoegingen van to draw

blik [o], schep (mv. scheppen) [v], schop {zn.}
shovel 
verwerven, verkrijgen, winnen, komen, nemen, scheppen {ww.}
to win
to gain
to acquire

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we win
you win
they win
» meer vervoegingen van to win

Welk team zal winnen?
Which team will win?
Hij voorspelde dat ze zou winnen.
He predicted she would win.
schoppen, trappen, scheppen {ww.}
to kick

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we kick
you kick
they kick
» meer vervoegingen van to kick

onderscheppen, scheppen {ww.}
to block

wij scheppen
jullie scheppen
zij scheppen

we block
you block
they block
» meer vervoegingen van to block

schep [m] (de ~), schepje (het ~) {zn.}
shovel
shovelful
spadeful
schep [m] (de ~), schepje (het ~) {zn.}
shovel
hoop [m] (de ~), bende [m] (de ~), berg [m] (de ~), kwak, lading [v] (de ~), massa [m] (de ~), schep (mv. scheppen), stelletje, stoot [m] (de ~), troep, veelheid [v] (de ~), vracht, zooi [m] (de ~), zwik [m] (de ~), pak [o] (het ~), smak [m] (de ~), bom, bulk [m] (de ~), sjees [m] (de ~), boel [m] (de ~) {zn.}
batch
deal
flock
good deal
great deal
hatful
heap
lot
mass
mess
mickle
mint
mountain
muckle
passel
peck
pile
plenty
pot
quite a little
raft
sight
slew
spate
stack
tidy sum
wad


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb niks om over op te scheppen.

I have nothing to boast about.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.

It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible in joint work.