Vertaling van nemen

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanvatten, nemen, oprapen, pakken, vatten {ww.}
to take 
to get 
to lay hold of
to pick up

wij nemen
jullie nemen
zij nemen

we take
you take
they take
» meer vervoegingen van to take

Je moet de koe bij de horens vatten!
You've got to take the bull by the horns!
Je moet de koe bij de horens vatten.
You must take the bull by the horns.
aanwenden, bezigen, nemen, gebruiken, pakken, toepassen {ww.}
to use
to utilise
to employ
to apply
to utilize

wij nemen
jullie nemen
zij nemen

we use
you use
they use
» meer vervoegingen van to use

Mag ik dit gebruiken?
May I use this?
Mag ik dit potlood gebruiken?
May I use this pencil?
bekennen, nemen, pakken {ww.}
to know
to be intimate
to bang
to bed
to roll in the hay
to lie with
to hump
to bonk
to do it
to make love
to eff
to sleep together
to fuck
to have sex
to get it on
to jazz
to get laid
to have a go at it
to love
to have intercourse
to make out
to have it away
to screw
to have it off
to sleep with

wij nemen
jullie nemen
zij nemen

we know
you know
they know
» meer vervoegingen van to know

We wisten niet welke bus we moesten nemen.
We didn't know which bus we should take.
opvatten, nemen, opnemen {ww.}
to interpret
to see
to construe

wij nemen
jullie nemen
zij nemen

we interpret
you interpret
they interpret
» meer vervoegingen van to interpret

Ik weet niet hoe ik zijn woorden moet opvatten.
I don't know how to interpret his words.
Vertrouwen is het nemen van de eerste stap, zelfs als je niet de hele trap kunt zien.
Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase.
weghalen, nemen, wegdoen, wegnemen, verwijderen {ww.}
to take
to remove
to take away
to withdraw

wij nemen
jullie nemen
zij nemen

we take
you take
they take
» meer vervoegingen van to take

Zeep helpt het vuil te verwijderen.
Soap helps remove the dirt.
Laten we de bus nemen.
Let's take the bus.
nuttigen, ontfermen, nemen, gebruiken, consumeren {ww.}
to take
to have
to consume
to ingest
to take in

wij nemen
jullie nemen
zij nemen

we take
you take
they take
» meer vervoegingen van to take

Ik moet medicijnen gebruiken.
I have to take medicine.
Of moet je de bus nemen?
Or do you have to take the bus?
verwerven, verkrijgen, winnen, komen, nemen, scheppen {ww.}
to win
to gain
to acquire

wij nemen
jullie nemen
zij nemen

we win
you win
they win
» meer vervoegingen van to win

Welk team zal winnen?
Which team will win?
Hij voorspelde dat ze zou winnen.
He predicted she would win.
pikken, vreten, aanvaarden, accepteren, nemen, slikken {ww.}
to accept
to live with
to swallow

wij nemen
jullie nemen
zij nemen

we accept
you accept
they accept
» meer vervoegingen van to accept

We accepteren cheques.
We accept checks.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
I will accept his request.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Welke krant nemen jullie?

What newspaper do you take?

Geen foto's nemen alsjeblieft.

Please don't take pictures here.

Ik zal deze paraplu nemen.

I'll take this umbrella.

Ze nemen geen belangrijke beslissingen.

They don't decide important matters.

Gedane zaken nemen geen keer.

It is no use crying over spilt milk.

Jullie moeten bus 5 nemen.

You should take the number 5 bus.

Welke trein gaat ge nemen?

Which train are you going to take?

Laten we er één nemen.

Let's get one.

Zal ik de bus nemen?

Should I take the bus?

Laat ons een duikje nemen.

Let's swim.

Laten we de bus nemen.

Let's take the bus.

Ik ga een bad nemen.

I'm going to take a bath.

Laten we een korte pauze nemen.

Let's take a short break.

Ze weigerde het geld te nemen.

She refused to take the money.

Je hoeft geen lunch mee te nemen.

You don't need to carry lunch with you.