Vertaling van afgewogen

Inhoud:

Nederlands
Engels
afwegen, doseren {ww.}
to proportion 
to measure out

ik heb afgewogen
jij hebt afgewogen
hij/zij/het heeft afgewogen

I have proportioned
you have proportioned
he/she/it has proportioned
» meer vervoegingen van to proportion

beschouwen, nagaan, overwegen, afwegen {ww.}
to account 
to regard 
to see 
to reflect 
to ponder 
to take into account
to consider 

ik heb afgewogen
jij hebt afgewogen
hij/zij/het heeft afgewogen

I have accounted
you have accounted
he/she/it has accounted
» meer vervoegingen van to account

Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
het gewicht bepalen, wegen, afwegen {ww.}
to weigh 

ik heb afgewogen
jij hebt afgewogen
hij/zij/het heeft afgewogen

I have weighed
you have weighed
he/she/it has weighed
» meer vervoegingen van to weigh

Op de maan zou ik maar vijftien kilo wegen.
On the moon I would weigh only fifteen kilos.
doordacht, afgewogen, beredeneerd, rationeel, weldoordacht, weloverwogen, zinnig, tactisch, strategisch, bezonken {bn.}
advised
well-advised
wegen, afwegen {ww.}
to think out
afwegen {ww.}
to take
to deal
to look at
to consider

ik heb afgewogen
jij hebt afgewogen
hij/zij/het heeft afgewogen

I have taken
you have taken
he/she/it has taken
» meer vervoegingen van to take