Vertaling van direct

Inhoud:

Nederlands
Engels
direct, live, onmiddellijk, rechtstreeks {bn.}
independent 
direct, direkt {bw.}
directly 
direct, live, recht, rechtstreeks {bn.}
direct 
straight 
erect
straightforward
square 
direct, overeind, rechtop {bw.}
directly 
straight 
straight ahead
square 
meteen, à la minute, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, stante pede, onverwijld {bn.}
immediate
prompt
quick
straightaway
pal, direct, onmiddellijk, vlak {bw.}
bolt
rigidly
stiffly

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik zal u direct de rekening brengen.

I'll bring you the bill immediately.

We hebben hem direct naar het ziekenhuis gebracht.

We took him to the hospital right away.

De affiches zijn direct van de muur verwijderd.

The posters were immediately removed from the wall.

"Het was een grote vuilcontainer," zei Dima, "en er was een heleboel eten, dus... het was niet direct oncomfortabel. Maar ja, het stonk wel nog erger dan het achterste van een ezel."

"It was a big dumpster," Dima said. "And there was a lot of food, so... It wasn't exactly uncomfortable. But yes, smellier than a donkey's behind."