Vertaling van meteen

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanstonds, dadelijk, meteen, op staande voet, schielijk, subiet, zo, onmiddellijk {bw.}
at once
right now
forthwith 
instantaneously
straightaway
immediately 
straightway
meteen, à la minute, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, stante pede, onverwijld {bn.}
immediate
prompt
quick
straightaway

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Je hoeft niet meteen te gaan.

You don't need to go at once.

We kunnen net zo goed meteen gaan.

We may as well go at once.

Ik kom meteen naar je toe.

I'll come to you straight away.

We hebben examens, meteen na de zomervakantie.

We have exams right after summer vacation.

Je moet het niet meteen doen.

You don't need to do that right away.

Examens zijn meteen na de zomervakantie.

Exams are right after summer vacation.

Het is zo broeierig, ik denk dat het zo meteen gaat onweren.

It's so muggy; I think it will thunder in a short while.

Het kan dat ik zo meteen opgeef en in plaats hiervan een dutje ga doen.

I may give up soon and just nap instead.

Het kan dat ik zo meteen opgeef en in plaats hiervan een dutje ga doen.

Maybe I'll just give up soon and take a nap instead.

Ik zette wat koekjes op tafel en de kinderen aten ze meteen op.

I put some cookies on the table and the kids ate them right up.

Ik val maar meteen met de deur in huis. Je bent ontslagen.

I'll come straight to the point. You're fired.

Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.

There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.