Vertaling van aanstonds

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanstonds, dadelijk, meteen, op staande voet, schielijk, subiet, zo, onmiddellijk {bw.}
at once
right now
forthwith 
instantaneously
straightaway
immediately 
straightway
zo, onmiddelijk, ogenblikkelijk, direct, meteen, dadelijk, zodadelijk, aanstonds, onverwijld, stante pede
now
directly
immediately
at once
instantly
straightaway
straight off
right away
forthwith
like a shot
gauw, binnenkort, kortelings, aanstonds, aldra, spoedig, dra, seffens, weldra, welhaast, eerdaags, eerstdaags, straks, eerlang
soon
shortly
presently
speedily