Vertaling van dadelijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanstonds, dadelijk, meteen, op staande voet, schielijk, subiet, zo, onmiddellijk {bw.}
at once
right now
forthwith 
instantaneously
straightaway
immediately 
straightway
meteen, à la minute, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, stante pede, onverwijld {bn.}
immediate
prompt
quick
straightaway

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ja, ik kom dadelijk.

Yes, I'm coming immediately.

We beginnen dadelijk met het werk.

We'll begin work soon.

Als je niet uitkijkt, lig je dadelijk nog in het water.

If you don't watch out, you'll soon fall in the water.