Vertaling van onmiddellijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
direct, live, onmiddellijk, rechtstreeks {bn.}
independent 
aanstonds, dadelijk, meteen, op staande voet, schielijk, subiet, zo, onmiddellijk {bw.}
at once
right now
forthwith 
instantaneously
straightaway
immediately 
straightway
meteen, à la minute, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, stante pede, onverwijld {bn.}
immediate
prompt
quick
straightaway
pal, direct, onmiddellijk, vlak {bw.}
bolt
rigidly
stiffly

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Kom onmiddellijk.

Come immediately.

Kom onmiddellijk.

Come at once.

Ge moet onmiddellijk beginnen.

You must start immediately.

We werden onmiddellijk vrienden.

We immediately became friends.

Hij moet onmiddellijk komen.

He should come right away!

Moet ik onmiddellijk gaan?

Do I have to go right now?

Ga zeker onmiddellijk naar daar.

It is necessary for you to go there immediately.

Ik kom er onmiddellijk aan.

I'm coming right away.

Ga onmiddellijk naar de dokter!

Go to the doctor at once!

Ik heb het onmiddellijk nodig.

I need it immediately.

Ze moeten onmiddellijk hier komen.

They must come here at once.

Het medicament had een onmiddellijk effect.

The medicine had an immediate effect.

Je moet er onmiddellijk naartoe gaan.

It is necessary that you go there at once.

Ik moet onmiddellijk de badkamer kuisen.

I must clean the bathroom right away.

Bel me onmiddellijk nadat je hem hebt ontmoet.

Call me immediately after you meet him.