Vertaling van gebroken

Inhoud:

Nederlands
Engels
gebroken, kapot, stuk {bn.}
broken 
gebroken {bn.}
broken 
breken, afbreken, knappen, uitraken, stukgaan {ww.}
to break 
to crack 

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken
» meer vervoegingen van to break

Je moet je beloftes niet breken.
You shouldn't break your promises.
Hackers breken zonder toestemming in computers in.
Hackers break into computers without permission.
breken {ww.}
to refract

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have refracted
you have refracted
he/she/it has refracted
» meer vervoegingen van to refract

breken {ww.}
to refract

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have refracted
you have refracted
he/she/it has refracted
» meer vervoegingen van to refract

breken, afbreken, doorbreken, schenden, stukbreken, verbreken {ww.}
to break 
to breach
to crack 

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken
» meer vervoegingen van to break

afgebrand, afgedraaid, afgemat, afgepeigerd, bekaf, doodmoe, doodop, doodvermoeid, geradbraakt, hondsmoe, knock-out, leeg, opgebrand, pompaf, total loss, uitgeblust, uitgekakt, uitgepoept, uitgescheten, uitgeteld, kapot, uitgeput, gebroken, op {bn.}
dog-tired
exhausted
fagged
fatigued
played out
spent
washed-out
worn out
worn-out
onderbroken, discontinu, gebroken {bn.}
fitful
interrupted
off-and-on
tenietdoen, delgen, opheffen, breken {ww.}
to revoke
to vacate
to rescind
to reverse
to repeal
to overturn
to lift
to countermand
to annul

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have revoked
you have revoked
he/she/it has revoked
» meer vervoegingen van to revoke

breken {ww.}
to break

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken
» meer vervoegingen van to break

Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken.
You have to break an egg to make an omelette.
breken, sneuvelen {ww.}
to break
to wear out
to wear
to fall apart
to bust

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken
» meer vervoegingen van to break

breken, doorbreken {ww.}
to break

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken
» meer vervoegingen van to break

Zij probeerden het vijandelijk front te doorbreken.
They attempted to break through the enemy line.
verbreken, breken {ww.}
to dissolve
to break up

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have dissolved
you have dissolved
he/she/it has dissolved
» meer vervoegingen van to dissolve

breken {ww.}
to break

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken
» meer vervoegingen van to break

breken {ww.}
to break

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken
» meer vervoegingen van to break

breken {ww.}
to break

ik heb gebroken
jij hebt gebroken
hij/zij/het heeft gebroken

I have broken
you have broken
he/she/it has broken
» meer vervoegingen van to break


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Zijn hart is gebroken.

His heart is broken.

Wie heeft dit gebroken?

Who broke this?

Hij heeft zijn belofte gebroken.

He broke his word.

Ik heb een glas gebroken.

I broke a glass.

Hij had een gebroken hart.

He was heartbroken.

Hij heeft expres het raam gebroken.

He broke the window on purpose.

"Je hebt mijn hart gebroken", zei Mary.

"You broke my heart", said Mary.

Deze gebroken vaas kan niet gerepareerd worden.

This broken vase can't be repaired.

Het glas was in stukken gebroken.

The glass was broken to pieces.

De vogel had een gebroken vleugel.

The bird had a broken wing.

Ze verzamelde de stukken van het gebroken bord.

She gathered the pieces of the broken dish.

Hij heeft een ongeluk gehad en heeft een been gebroken.

He had an accident and fractured his leg.

Hij heeft een ongeluk gehad en zijn been gebroken.

He had an accident and broke his leg.

Denk je dat hij de vent is die het raam heeft gebroken?

Do you think he is the guy that broke the window?