Vertaling van gelden

Inhoud:

Nederlands
Engels
gelden, heten, doorgaan, zich aanstellen {ww.}
to sham
to dissemble
to pretend
to affect
to feign
to put on airs
to pose
to attitudinize

wij gelden
jullie gelden
zij gelden

we dissemble
you dissemble
they dissemble
» meer vervoegingen van to dissemble

gelden, geldig zijn, opgaan, valideren, vigeren {ww.}
to count 
to apply 
to be valid

wij gelden
jullie gelden
zij gelden

we count
you count
they count
» meer vervoegingen van to count

aangaan, betreffen, gelden, raken {ww.}
to involve
to pertain
to concern

wij gelden
jullie gelden
zij gelden

we involve
you involve
they involve
» meer vervoegingen van to involve

strekken, uitstrekken, valideren, vigeren, gelden {ww.}
to go for
to hold
to apply

wij gelden
jullie gelden
zij gelden

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold

meespreken, gelden, spelen, tellen, meetellen {ww.}
to count
to weigh
to matter

wij gelden
jullie gelden
zij gelden

we count
you count
they count
» meer vervoegingen van to count

Hij kan niet tellen.
He can't count.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.
My son can already count up to one hundred.
aanbelangen, betreffen, bewegen, gaan, gelden, handelen, slaan, raken, treffen, aankomen, aangaan, draaien {ww.}
to touch
to touch on
to refer
to relate
to pertain
to have-to doe with
to concern
to come to
to bear on

wij gelden
jullie gelden
zij gelden

we touch
you touch
they touch
» meer vervoegingen van to touch