Vertaling van gemis

Inhoud:

Nederlands
Engels
afwezigheid [v], euvel [o], gebrek [o], tekortkoming [v], gemis, tekort, manco, mankement {zn.}
lack 
absence 
want 
gap 
flaw 
defect 
deficiency
shortcoming
shortage
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
Lack of exercise may harm your health.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
We failed due to a lack of preparation.
gebrek [o] (het ~), gemis [o] (het ~), ontstentenis [v] (de ~), tekort [o] (het ~) {zn.}
lack
want
deficiency
deprivation
Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.
People living in this area are dying because of the lack of water.
Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.
In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.
verlies [o] (het ~), derving [v] (de ~), gemis [o] (het ~) {zn.}
loss

Gerelateerd aan gemis

afwezigheid - euvel - gebrek - tekortkoming - tekort - manco - mankement - ontstentenis - verlies - dervingonvolkomenheid - verandering