Vertaling van manco

Inhoud:

Nederlands
Engels
afwezigheid [v], euvel [o], gebrek [o], tekortkoming [v], gemis, tekort, manco, mankement {zn.}
lack 
absence 
want 
gap 
flaw 
defect 
deficiency
shortcoming
shortage
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
Lack of exercise may harm your health.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
We failed due to a lack of preparation.
gebrek [o] (het ~), manco [o] (het ~), mankement [o] (het ~), fout [m] (de ~) {zn.}
malfunction
leemte [v] (de ~), gaping, hiaat [m] (de/het ~), lacune [m] (de ~), leegte [v] (de ~), manco, vacuüm [o] (het ~) {zn.}
void
vacancy
vacuum
emptiness

Gerelateerd aan manco

afwezigheid - euvel - gebrek - tekortkoming - gemis - tekort - mankement - fout - leemte - gaping - hiaat - lacune - leegte - vacuümonvolkomenheid - niets