Vertaling van tekort

Inhoud:

Nederlands
Engels
afwezigheid [v], euvel [o], gebrek [o], tekortkoming [v], gemis, tekort, manco, mankement {zn.}
lack 
absence 
want 
gap 
flaw 
defect 
deficiency
shortcoming
shortage
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
Lack of exercise may harm your health.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
We failed due to a lack of preparation.
deficit [o], tekort, kastekort, nadelig saldo {zn.}
deficit
tekort [o] (het ~), gat {zn.}
deficit
feil [m] (de ~), tekort, tekortkoming [v] (de ~), zwakte, fout [m] (de ~), ondeugd [m] (de ~), zwakheid [v] (de ~), zwak [o] (het ~) {zn.}
vice
frailty
gebrek [o] (het ~), gemis [o] (het ~), ontstentenis [v] (de ~), tekort [o] (het ~) {zn.}
lack
want
deficiency
deprivation
Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.
People living in this area are dying because of the lack of water.
Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.
In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.
feilen, tekortschieten, falen, onderuitgaan {ww.}
to fail
to miscarry
to go wrong

ik schiet tekort
jij schiet tekort
hij/zij/het schiet tekort

I fail
you fail
he/she/it fails
» meer vervoegingen van to fail

Soms moet je falen voordat je kunt slagen.
Sometimes, you must fail before you succeed.