Vertaling van euvel

Inhoud:

Nederlands
Engels
euvel [o], kwaad, misstand, ongemak {zn.}
evil 
bad 
Geld is de wortel van alle kwaad.
Money is the root of all evil.
Nooit zag ik dergelijk kwaad in één enkel hart!
Never had I seen such evil in a single heart!
afwezigheid [v], euvel [o], gebrek [o], tekortkoming [v], gemis, tekort, manco, mankement {zn.}
lack 
absence 
want 
gap 
flaw 
defect 
deficiency
shortcoming
shortage
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
Lack of exercise may harm your health.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
We failed due to a lack of preparation.
euvel, kanker, kwaad, onheil [o] (het ~), rampspoed [m] (de ~), ongeluk [o] (het ~) {zn.}
misfortune
bad luck

Gerelateerd aan euvel

kwaad - misstand - ongemak - afwezigheid - gebrek - tekortkoming - gemis - tekort - manco - mankement - kanker - onheil - rampspoed - ongelukgebeurtenis