Vertaling van gebrek

Inhoud:

Nederlands
Engels
gebrek [o] {zn.}
infirmity
disability 
impairment
deformity
gebrek [o] {zn.}
shortage
gebrek [o], ondeugd {zn.}
evil 
vice 
fout [v], gebrek [o], zwakte {zn.}
flaw 
imperfection 
defect 
Ik kan geen enkele fout in zijn theorie vinden.
I can't find a single flaw in his theory.
Ik kan geen enkele fout in haar theorie vinden.
I can't find a single flaw in her theory.
armoede [v], gebrek [o] {zn.}
poverty 
need 
impoverishment
Ze leven in armoede.
They live in poverty.
afwezigheid [v], euvel [o], gebrek [o], tekortkoming [v], gemis, tekort, manco, mankement {zn.}
lack 
absence 
want 
gap 
flaw 
defect 
deficiency
shortcoming
shortage
Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.
Lack of exercise may harm your health.
Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.
We failed due to a lack of preparation.
beschadiging [v], defect [o], gebrek [o] {zn.}
harm 
imperfection 
impairment
hurt 
flaw 
defect 
damage 


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.

Lack of exercise may harm your health.

Wij zijn mislukt doordat het gebrek aan voorbereiding.

We failed due to a lack of preparation.

Mensen wonende in dit gebied sterven aan een gebrek aan water.

People living in this area are dying because of the lack of water.

Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.

In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.


Gerelateerd aan gebrek

ondeugd - fout - zwakte - armoede - afwezigheid - euvel - tekortkoming - gemis - tekort - manco - mankement - beschadiging - defect