Vertaling van geneigd

Inhoud:

Nederlands
Engels
geneigd {bn.}
prone 
apt 
genegen, geneigd, gezind {bn.}
inclined 
apt 
disposed 
amenable
geneigd {bn.}
prone
buigen, doen overhellen, neigen {ww.}
to tip 
to incline
to tilt
to bend

ik heb geneigd
jij hebt geneigd
hij/zij/het heeft geneigd

I have tipped
you have tipped
he/she/it has tipped
» meer vervoegingen van to tip

geneigd zijn, geneigd zijn tot, neigen {ww.}
to incline
to be inclined

ik heb geneigd
jij hebt geneigd
hij/zij/het heeft geneigd

I have inclined
you have inclined
he/she/it has inclined
» meer vervoegingen van to incline

neigen {ww.}
to be apt to
to tend 
to be inclined
to have a tendency

ik heb geneigd
jij hebt geneigd
hij/zij/het heeft geneigd

I have tended
you have tended
he/she/it has tended
» meer vervoegingen van to tend

neigen, overhellen, hellen {ww.}
to incline

ik heb geneigd
jij hebt geneigd
hij/zij/het heeft geneigd

I have inclined
you have inclined
he/she/it has inclined
» meer vervoegingen van to incline

tenderen, neigen {ww.}
to gravitate

ik heb geneigd
jij hebt geneigd
hij/zij/het heeft geneigd

I have gravitated
you have gravitated
he/she/it has gravitated
» meer vervoegingen van to gravitate

neigen {ww.}
to stoop
to bow
to crouch
to bend

ik heb geneigd
jij hebt geneigd
hij/zij/het heeft geneigd

I have bowed
you have bowed
he/she/it has bowed
» meer vervoegingen van to bow

gelijken, lijken, trekken, gelijkend, neigen {ww.}
to resemble

ik heb geneigd
jij hebt geneigd
hij/zij/het heeft geneigd

I have resembled
you have resembled
he/she/it has resembled
» meer vervoegingen van to resemble

Je O's lijken op je A's.
Your O's resemble your A's.
Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.
All happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Jim is geneigd om te ver te gaan.

Jim tends to go too far.

De mensen zijn geneigd om hun toekomstige noden te onderschatten.

People have a tendency to underestimate their future needs.

Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag. Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over de "Internationale Taal".

Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".