Vertaling van geval

Inhoud:

Nederlands
Engels
geval, zaak {zn.}
case 
matter 
affair 
Zij gaan de zaak onderzoeken.
They are going to investigate the affair.
Zaak opgelost!
Voilá! Case resolved!
gebeurtenis [v], gelegenheid [v], geval {zn.}
opportunity 
occasion 
event 
time 
instance 
occurrence
chance 
De gelegenheid maakt de dief.
Opportunity makes the thief
De gelegenheid maakt de dief.
Opportunity makes a thief.
geval [o] (het ~) {zn.}
thing
geval [o] (het ~) {zn.}
thing
toeval [o] (het ~), coïncidentie [v] (de ~), toevalligheid [v] (de ~), geval [o] (het ~) {zn.}
coincidence
happenstance
Het was puur toeval dat Mary en ik op dezelfde trein zaten.
It was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.
case, geval [o] (het ~), casus [m] (de ~) {zn.}
case
event
Dit is het geval.
This is the case.
Hij is een hopeloos geval.
He's a hopeless case.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Dit is het geval.

This is the case.

Hij is een hopeloos geval.

He's a hopeless case.

In geval van brand, bel 119.

In case of fire, dial 119.

Dat is niet het geval in Japan.

That isn't the case in Japan.

Gebruik niet de lift in geval van brand.

In case of fire, do not use the lift.

Ze vertrokken met een gids voor het geval ze verdwaalden.

They set out with a guide just in case they lost their way.

In geval dat het regent, zal ik niet vertrekken.

In case it rains, I won't go.

Welk nummer moet ik bellen in geval van nood?

What number should I call in case of an emergency?

In alle geval kunt ge beter gehoorzamen aan uw ouders.

In any case you had better obey your parents.

Neem een paraplu met je mee in het geval dat het gaat regenen.

Take an umbrella with you in case it should rain.

Doe de dop terug op de fles voor het geval de kat hem omstoot.

Put the cap back on the bottle in case the cat knocks it over.

In alle geval moet men "ja" stemmen in het referendum van 18 februari.

In any case, you need to vote "yes" in the February 18th referendum.

In het geval dat iets niet duidelijk is, neemt u alstublieft contact met ons op.

In case something is not clear, please contact us.

We hadden een kaart bij ons voor het geval we verdwaalden.

We carried a map with us in case we should lose our way.

Hij was niet thuis, zoals het geval vaak bij hem is.

He was not at home, as is often the case with him.


Gerelateerd aan geval

zaak - gebeurtenis - gelegenheid - toeval - coïncidentie - toevalligheid - case - casusomstandigheid - voorwerp - gebeurtenis