Vertaling van mik

Inhoud:

Nederlands
Engels
mik [m] (de ~), brood [o] (het ~) {zn.}
bread
staff of life
breadstuff
Hij heeft minder brood.
He has less bread.
En een beetje brood.
And a little bread.
brood [o], mik [v] {zn.}
bread 
loaf
Ik heb een brood gekocht bij de bakker.
I bought a loaf of bread at the baker's.
De man eet brood.
The man is eating bread.
streven, mikken, ogen, nastreven {ww.}
to strive
to endeavour
to endeavor

ik mik

I strive
» meer vervoegingen van to strive

Ik hoop dat al je dromen uitkomen, op één na, zodat je steeds iets hebt om na te streven.
I hope all but one of your dreams come true, so you always have something to strive for.
bliksemen, donderen, jenzen, keilen, kieperen, kogelen, kukelen, mikken, plompen, zwiepen, gooien, lazeren, kegelen, knikkeren, kwakken, werpen, flikkeren {ww.}
to throw

ik mik

I throw
» meer vervoegingen van to throw

richten, mikken {ww.}
to level
to point
to charge

ik mik

I level
» meer vervoegingen van to levelGerelateerd aan mik

brood - streven - mikken - ogen - nastreven - bliksemen - donderen - jenzen - keilen - kieperen - kogelen - kukelen - plompen - zwiepen - gooienbaksel - inspannen - verplaatsen - instellen