Vertaling van donderen

Inhoud:

Nederlands
Engels
bulderen, daveren, donderen {ww.}
to thunder 

wij donderen
jullie donderen
zij donderen

we thunder
you thunder
they thunder
» meer vervoegingen van to thunder

donderen {ww.}
to boom
to thunder

wij donderen
jullie donderen
zij donderen

we boom
you boom
they boom
» meer vervoegingen van to boom

donderen, bulderen {ww.}
to bluster
to swagger
to swash

wij donderen
jullie donderen
zij donderen

we bluster
you bluster
they bluster
» meer vervoegingen van to bluster

bliksemen, donderen, jenzen, keilen, kieperen, kogelen, kukelen, mikken, plompen, zwiepen, gooien, lazeren, kegelen, knikkeren, kwakken, werpen, flikkeren {ww.}
to throw

wij donderen
jullie donderen
zij donderen

we throw
you throw
they throw
» meer vervoegingen van to throw

klieren, donderen, donderjagen, donderstenen, donderstralen, du(i)veljagen, duvelen, duveljagen, gallen, kloothannesen, lazerstralen, rotzooien, sodemieteren, vervelen, etteren, klooien, kloten {ww.}
to irritate
to bother
to rile
to chafe
to nettle
to devil
to annoy
to get at
to nark
to get to
to rag
to gravel
to vex

wij donderen
jullie donderen
zij donderen

we irritate
you irritate
they irritate
» meer vervoegingen van to irritate

vallen, bliksemen, duvelen, kletteren, kukelen, neerkletteren, ploffen, sodemieteren, lazeren, mieteren, donderen, flikkeren {ww.}
to fall
to fall down

wij donderen
jullie donderen
zij donderen

we fall
you fall
they fall
» meer vervoegingen van to fall

Ik ben bang om te vallen.
I'm afraid to fall.
In oktober beginnen de bladeren te vallen.
Leaves begin to fall in October.

Gerelateerd aan donderen

bulderen - daveren - bliksemen - jenzen - keilen - kieperen - kogelen - kukelen - mikken - plompen - zwiepen - gooien - lazeren - kegelen - knikkerenuitklinken - schreeuwen - verplaatsen - doen - vallen