Vertaling van rekken

Inhoud:

Nederlands
Engels
ophouden, rekken, strekken, uitbreiden, uitsteken, uitstrekken {ww.}
to stretch out
to stretch 
to spread 
to reach 
to expand
to extend

wij rekken
jullie rekken
zij rekken

we spread
you spread
they spread
» meer vervoegingen van to spread

rekken, uitrekken {ww.}
to stretch
rekken {ww.}
to spin out
to spin

wij rekken
jullie rekken
zij rekken

we spin
you spin
they spin
» meer vervoegingen van to spin

doortrekken, rekken, uitleggen, uitrekken, uittrekken, verlengen {ww.}
to lengthen 

wij rekken
jullie rekken
zij rekken

we lengthen
you lengthen
they lengthen
» meer vervoegingen van to lengthen

etagère [v], rek (mv. rekken) {zn.}
cabinet
rack 
bank [v], bok [m], ezel [m], stellage [v], rek (mv. rekken), schraag, stander, werkbank {zn.}
bench 
easel
trestle
workbench
stand 
bagagenet [o], net, rek (mv. rekken) {zn.}
rack 
rek (mv. rekken), rekstok {zn.}
horizontal bar
elasticiteit [v], rekbaarheid [v], rek (mv. rekken), veerkracht {zn.}
resilience
uitrekken, rekken {ww.}
to stretch out
to stretch
oprekken, uitstrekken, uitrekken, rekken {ww.}
to stretch
rek [o] (het ~) {zn.}
rack
rek [o] (het ~) {zn.}
strain
veerkracht [m] (de ~), elasticiteit [m] (de ~), rek (mv. rekken) [m] (de ~) {zn.}
elasticity
snap