Vertaling van s

Inhoud:

Nederlands
Engels
s [m] (de ~) {zn.}
s
southward
south
due south
Het Esperanto-alfabet bevat achtentwintig letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
The Esperanto alphabet consists of 28 letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
Het Esperanto-alfabet bevat achtentwintig letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
Esperanto alphabet has 28 letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
seconde [v], tel [m] {zn.}
second 
Hij kan er elke seconde zijn.
He'll be here any second.
Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.
After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.
seconde, tel [m] (de ~), punt [o] (het ~), minuut, ogenblik [o] (het ~), moment [o] (het ~) {zn.}
moment
minute
second
mo
bit
Die klok loopt één minuut voor.
That clock is one minute fast.
Voor het ogenblik ben ik op dieet.
I’m on a diet at the moment.
secunde, seconde {zn.}
second
seconde [m] (de ~) {zn.}
second
sec
s

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Eet gij 's morgens thuis?

Do you have breakfast at home?

Ondank is 's werelds loon.

That's all the thanks one gets.

Wat doe je 's middags?

What do you do in the afternoon?

De maan schijnt 's nachts.

The moon shines at night.

s Nachts

At Night

s Morgens

In The Morning

s Avonds

In the evening

Sysko verkeert 's nachts in geheime kroegen.

Sysko hangs around in secret pubs at night.

's Zondags ga ik naar de kerk.

I go to church on Sundays.

Veel studenten studeren graag 's ochtends.

Many students like to study in the morning.

Ik zal 's morgens thuis zijn.

I'll be at home in the morning.

's Ochtends was het erg koud.

In the morning it was very cold.

De vijand viel ons 's nachts aan.

The enemy attacked us at night.

's Morgens begonnen de vogeltjes te fluiten.

In the morning, the birds started to sing.

Slaap je niet goed 's nachts?

Don't you sleep well at night?


Gerelateerd aan s

seconde - tel - punt - minuut - ogenblik - moment - secundeletter - tijdstip - interval - tijdeenheid