Vertaling van sanctioneren

Inhoud:

Nederlands
Engels
bekrachtigen, sanctioneren {ww.}
to ratify
to sanction 

wij sanctioneren
jullie sanctioneren
zij sanctioneren

we ratify
you ratify
they ratify
» meer vervoegingen van to ratify

fiatteren, goedvinden, sanctioneren, goedkeuren, het eens zijn, overeenstemmen, samengaan, accorderen, stroken, bijeenpassen, rijmen, kloppen {ww.}
to hold
to concur
to concord
to be in accord
to accord
to agree 

wij sanctioneren
jullie sanctioneren
zij sanctioneren

we hold
you hold
they hold
» meer vervoegingen van to hold