Vertaling van toevoegen

Inhoud:

Nederlands
Engels
bijdoen, bijmengen, bijvoegen, toegeven, toevoegen {ww.}
to add 
to append

ik zal toevoegen
jij zult toevoegen
hij/zij/het zal toevoegen

I will add
you will add
he/she/it will add
» meer vervoegingen van to add

Ik ben benieuwd of ik een zin kan toevoegen.
I wonder if I can add a sentence.
Hun werk is het toevoegen van voorbeelden aan het woordenboek.
Their job is to add examples to the dictionary.
toevoegen, bijdoen, bijhalen, bijvoegen, voegen {ww.}
to add

ik zal toevoegen
jij zult toevoegen
hij/zij/het zal toevoegen

I will add
you will add
he/she/it will add
» meer vervoegingen van to add

Tom vroeg Maria geen suiker toe te voegen.
Tom told Mary not to add sugar.
Ik heb niets toe te voegen.
I have nothing to add on my part.
bijvoegen, toevoegen {ww.}
to add 

ik zal toevoegen
jij zult toevoegen
hij/zij/het zal toevoegen

I will add
you will add
he/she/it will add
» meer vervoegingen van to add

Sadako wou er nog meer aan toevoegen, maar haar mond wou maar niet openen.
Sadako wanted to add more, but her mouth just didn't want to open enough to make the words anymore.
Misschien moet ik ook maar eens wat zinnen zonder vertaling toevoegen. Zo kun je heel snel de rating van je taal verbeteren.
Maybe I should add some sentences without translations too. It’s a very quick way to improve the rating of your language.
toevoegen {ww.}
to second
to endorse
to indorse
to back

ik zal toevoegen
jij zult toevoegen
hij/zij/het zal toevoegen

I will endorse
you will endorse
he/she/it will endorse
» meer vervoegingen van to endorse

toesnauwen, aanblaffen, sissen, toebijten, toeblaffen, toesmijten, toevoegen {ww.}
to sizzle


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik ben benieuwd of ik een zin kan toevoegen.

I wonder if I can add a sentence.

Hun werk is het toevoegen van voorbeelden aan het woordenboek.

Their job is to add examples to the dictionary.

Verander geen zinnen die correct zijn. In plaats daarvan kun je natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen toevoegen.

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternate translations.

Sadako wou er nog meer aan toevoegen, maar haar mond wou maar niet openen.

Sadako wanted to add more, but her mouth just didn't want to open enough to make the words anymore.

Sadako wou er nog meer aan toevoegen, maar haar lippen wouden niet meer bewegen.

Sadako wanted to say more, but her lips just didn't want to move anymore.

Misschien moet ik ook maar eens wat zinnen zonder vertaling toevoegen. Zo kun je heel snel de rating van je taal verbeteren.

Maybe I should add some sentences without translations too. It’s a very quick way to improve the rating of your language.


Gerelateerd aan toevoegen

bijdoen - bijmengen - bijvoegen - toegeven - bijhalen - voegen - toesnauwen - aanblaffen - sissen - toebijten - toeblaffen - toesmijtenstellen - toewijzen - zeggen