Vertaling van wezen

Inhoud:

Nederlands
Engels
wezen, zijn {ww.}
to be 
Dat zou oneerlijk zijn.
That would be unfair.
Laat ons eerlijk zijn.
Let's be fair.
wezen [o] {zn.}
entity
wezen [o] {zn.}
creature 
aard [m], geaardheid [v], natuur [v], karakter [o], wezen [o] {zn.}
nature 
character 
Ik hou van de natuur.
I love nature.
Het evenwicht van de natuur is heel kwetsbaar.
The balance of nature is very vulnerable.
essence [v], essentie [v], wezenheid [v], kern [v], wezen [o] {zn.}
essence
gist 
wezenheid [v], wezen [o], zijn {zn.}
entity
laten zien, tentoonspreiden, tonen, vertonen, wijzen, uitwijzen {ww.}
to show 
to indicate 
to point out
to demonstrate 
to display 
to manifest 

wij wezen
jullie wezen
zij wezen

we showed
you showed
they showed
» meer vervoegingen van to show

aanduiden, aangeven, aanwijzen, uitduiden, wijzen {ww.}
to indicate 
to connote
to suggest 
to point out
to denote 

wij wezen
jullie wezen
zij wezen

we indicated
you indicated
they indicated
» meer vervoegingen van to indicate

Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag…
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the…
wijzen, attenderen {ww.}
to show
to designate
to point
to indicate

wij wezen
jullie wezen
zij wezen

we showed
you showed
they showed
» meer vervoegingen van to show

Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?
Could you show me the way to the port?
wijzen, duiden {ww.}
to bespeak
to betoken
to indicate
to point
to signal

wij wezen
jullie wezen
zij wezen

we bespeaked (E); bespoke
you bespeaked (E); bespoke
they bespeaked (E); bespoke
» meer vervoegingen van to bespeak

wijzen, aanwijzen {ww.}
to designate
to indicate
to point
to show

wij wezen
jullie wezen
zij wezen

we designated
you designated
they designated
» meer vervoegingen van to designate

wijzen {ww.}
to designate
to indicate
to point
to show

wij wezen
jullie wezen
zij wezen

we designated
you designated
they designated
» meer vervoegingen van to designate


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik ben vandaag bloed wezen geven.

I went to donate blood today.

De oorlog is in wezen voorbij.

The war is essentially over.