Vertaling van wijzen

Inhoud:

Nederlands
Engels
wijzen, duiden {ww.}
to point
to betoken
to bespeak
to indicate
to signal

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we point
you point
they point
» meer vervoegingen van to point

laten zien, tentoonspreiden, tonen, vertonen, wijzen, uitwijzen {ww.}
to show 
to display 
to indicate 
to demonstrate 
to point out
to manifest 

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we show
you show
they show
» meer vervoegingen van to show

Ik zal je de stad laten zien.
I will show you around the city.
Ik zal jullie wat foto's laten zien.
I will show you some pictures.
wijzen, aanwijzen {ww.}
to show
to designate
to point
to indicate

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we show
you show
they show
» meer vervoegingen van to show

Dat kan ik je aanwijzen!
I can show you!
Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?
Could you show me the way to the port?
wijzen {ww.}
to show
to designate
to point
to indicate

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we show
you show
they show
» meer vervoegingen van to show

aanduiden, aangeven, aanwijzen, uitduiden, wijzen {ww.}
to indicate 
to connote
to suggest 
to point out
to denote 

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we indicate
you indicate
they indicate
» meer vervoegingen van to indicate

Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag…
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the…
wijzen, attenderen {ww.}
to show
to designate
to point
to indicate

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we show
you show
they show
» meer vervoegingen van to show


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Kan je me de weg wijzen?

Can you explain the way to me?

Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?

Could you show me the way to the port?

Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?

Could you tell me the way to the port?

Excuseert u mij, kunt u mij de weg naar het postkantoor wijzen?

Excuse me, but would you please tell me the way to the post office?

Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".

Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".