Vertaling van wijzen

Inhoud:

Nederlands
Engels
wijzen, attenderen {ww.}
to show
to indicate
to point
to designate

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we show
you show
they show
» meer vervoegingen van to show

Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?
Could you show me the way to the port?
aanduiden, aangeven, aanwijzen, uitduiden, wijzen {ww.}
to indicate 
to denote 
to connote
to point out
to suggest 

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we indicate
you indicate
they indicate
» meer vervoegingen van to indicate

Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag…
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the…
wijzen, aanwijzen {ww.}
to show
to indicate
to point
to designate

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we show
you show
they show
» meer vervoegingen van to show

Dat kan ik je aanwijzen!
I can show you!
wijzen, duiden {ww.}
to signal
to point
to betoken
to indicate
to bespeak

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we signal
you signal
they signal
» meer vervoegingen van to signal

laten zien, tentoonspreiden, tonen, vertonen, wijzen, uitwijzen {ww.}
to show 
to manifest 
to display 
to demonstrate 
to point out
to indicate 

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we show
you show
they show
» meer vervoegingen van to show

Ik zal je de stad laten zien.
I will show you around the city.
Ik zal jullie wat foto's laten zien.
I will show you some pictures.
wijzen {ww.}
to show
to indicate
to point
to designate

wij wijzen
jullie wijzen
zij wijzen

we show
you show
they show
» meer vervoegingen van to show

wijs [m] (de ~), modus [m] (de ~) {zn.}
mode
mood
modality
wijs [m] (de ~) {zn.}
mode
mood
modality
wijze [m] (de ~) {zn.}
mentor
wise man
wijze [m] (de ~), manier [v] (de ~), modus [m] (de ~), wijs, trant [m] (de ~) {zn.}
fashion
manner
mode
style
way


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Kan je me de weg wijzen?

Can you explain the way to me?

Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?

Could you show me the way to the port?

Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?

Could you tell me the way to the port?

Excuseert u mij, kunt u mij de weg naar het postkantoor wijzen?

Excuse me, but would you please tell me the way to the post office?

Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".

Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".