Voorbeeldzinnen over woning

Voorbeelden 1 - 15 van 72
Nederlands
Engels

Hij woont in een woning.

He lives in a flat.

Mijn woning is op de vierde verdieping.

My apartment is on the fourth floor.

Heeft Tom een sleutel van Marys woning?

Does Tom have a key to Mary's flat?

Heeft Tom een sleutel van Marys woning?

Does Tom have a key to Mary's apartment?

Ze hebben een verhuisfirma gevraagd om hun eigendommen naar hun nieuwe woning te verhuizen.

They hired a moving company to transport their belongings to their new home.

Woning voorzien van verwarming

Dwelling equipped with heating facilities

Ruimtetekort in woning

Shortage of space in dwelling

Woning voorzien van airconditioning

Dwelling equipped with air conditioning facilities

Schadeverzekering — Woning en onroerend goed

Non-life Insurance — Home and property

Onderhoud en reparatie van de woning

House maintenance and improvement goods

Schadeverzekeringsdiensten in verband met een woning.

Services for non-life insurance in connection with a dwelling.

Woning aangenaam koel in de zomer)

Dwelling comfortably cool during summer time)

Woning aangenaam warm in de winter

Dwelling comfortably warm during winter time

Type woning: vrijstaand/halfvrijstaand/tussenwoning/flatwoning

Building type: detached/semi-detached/terraced/apartment

Installaties en faciliteiten in de woning

Dwelling installations and facilities