Betekenis van:
aanzet

aanzet
Zelfstandig naamwoord
 • plaats waar een onderdeel van een constructie begint of aansluit
"aanzet van een bouwwerk"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanzet (de ~ | meervoud aanzetten)
Zelfstandig naamwoord
 • handeling waardoor men een begin met iets maakt
"een aanzet tot [iets]"
"een aanzet geven"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanzet
Zelfstandig naamwoord
 • zichtbare grens tussen na elkaar geverfde gedeelten
"aanzet van verf"

Hyperoniemen

aanzet
Zelfstandig naamwoord
 • begin
aanzet
Zelfstandig naamwoord
 • aansporing
aanzet
Zelfstandig naamwoord
 • plaats waar een onderdeel van een constructie begint of aansluit

Voorbeeldzinnen

 1. Expertiserapport van HSBC, financieel gebaseerde wetenschappelijke aanzet, kapitaalmarktgeoriënteerde aanzet.
 2. Onverwijlde goedkeuring en aanzet tot tenuitvoerlegging van een nationaal afvalbeheersplan.
 3. Steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven
 4. Aanzet tot de invoering van effectbeoordeling van de regelgeving.
 5. steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven.
 6. De schuldplichtige onderneming geeft zelf de eerste aanzet tot het akkoord.
 7. de aanzet geven tot systeemveranderingen om de controlesystemen in het algemeen te verbeteren;
 8. Verbetering van de wetgeving inzake het witwassen van geld en aanzet tot een doeltreffende uitvoering.
 9. Eerste aanzet tot de aanpassing van financiële rapportagevoorschriften aan het acquis en zorgen voor de handhaving daarvan.
 10. Volgens Italië zijn deze aanpassingen noodzakelijk geworden nadat de aanzet voor een interne energiemarkt was gegeven en om de „tariefneutraliteit” te garanderen.
 11. De stronk moet dicht onder de aanzet van de bladeren zijn afgesneden; de bladeren moeten stevig vastzitten en het snijvlak moet glad zijn.
 12. Met andere woorden, de studie wijst op een probleem en geeft een aanzet voor een oplossing, maar stelt geen oplossing voor.
 13. De datum en het tijdstip waarop het eerste alarm is ontvangen, betreffen de gebeurtenis die de aanzet gaf tot het inzetten van de brandbestrijdingsmiddelen.
 14. Ook bij brief van 1 maart 2007 heeft EREF, de tweede formele klager die de aanzet heeft gegeven tot het inleiden van deze procedure (zie punt 1 van deze beschikking), haar opmerkingen doen toekomen aan de Commissie.
 15. De hieronder geformuleerde strategische richtsnoeren maken deel uit van de ontwikkeling van een efficiënter beheer van de migratiestromen in alle fasen, waartoe de Europese Raad van Tampere in 1999 de aanzet heeft gegeven.