Betekenis van:
afdragen

afdragen
Werkwoord
 • overdragen
"Hij moest veel geld aan de belasting afdragen."
afdragen
Werkwoord
 • door dragen afslijten
"Die kleren waren helemaal afgedragen."
afdragen
Werkwoord
 • (iets dat men zelf eerst ontvangen heeft) overdragen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Waar een particuliere exploitant 40 % van de baten van kansspelautomaten aan goede doelen moest afdragen, moest Norsk Tipping AS al zijn winsten aan dergelijke doelen afdragen.
 2. Mechanische weerstand van het spoor, lijnen van categorie I (remsystemen die de spoorstaven verwarmen door het afdragen van kinetische energie)
 3. Reisbureaus zijn over het algemeen netto-ontvangers, omdat zij meer financiële stimulansen van GDS’en ontvangen dan zij aan abonnementsgeld afdragen.
 4. Een derdenbelang in kredietinstellingen wordt in de regel genomen door institutionele beleggers, die de bedrijfsbelasting op de ontvangen vergoeding zelf moeten afdragen.
 5. Ter compensatie heeft de vrijstelling van de deelstaat tot gevolg dat voor de bank een betalingsverplichting ontstaat en zij de bedrijfsbelasting moet afdragen.
 6. Vaak verhinderen financiële problemen dat insolvente bedrijven de btw die zij voor hun prestaties hebben ontvangen, aan de bevoegde autoriteiten afdragen.
 7. Belastingplichtigen die zich in een insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht bevinden, kunnen vanwege financiële moeilijkheden vaak niet de BTW afdragen die in rekening wordt gebracht over de goederen en diensten die zij leveren.
 8. Belastingplichtigen die zich in een insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht bevinden, kunnen ten gevolge van financiële moeilijkheden vaak niet de btw afdragen die zij over de door hen geleverde goederen en diensten in rekening hebben gebracht.
 9. Deze methode werd door de Commissie in haar beschikking tot inleiding van de procedure voorgesteld; volgens de informatie die toen beschikbaar was betaalde BT 2 % van haar ontvangsten aan onroerendgoedbelasting, terwijl Vtesse twee- of driemaal zoveel moest afdragen.
 10. Het voordeel voor deze ondernemingen blijft beperkt tot de regio West Midlands en tot een verbeterde toegang tot financiële diensten door de bundeling van diensten die anders tegen marktvoorwaarden zouden worden verleend, en tot het mobiliseren van middelen van plaatselijk actieve investeerders, waarbij zij hoe dan ook 6 % van de aangetrokken fondsen moeten afdragen.
 11. De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 heeft besloten dat Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden in de periode 2007-2013 een geringer percentage van de btw-bron mogen afdragen en dat de jaarlijkse bni-bijdragen van Nederland en Zweden in dezelfde periode met een bepaald brutobedrag worden verminderd.
 12. Met deze bijzondere maatregel kunnen bepaalde ondernemingen in de sector huis-aan-huisverkoop de BTW voor verkochte producten afdragen in de plaats van hun wederverkopers, mits de gehele omzet van de onderneming bestaat uit huis-aan-huisverkoop door wederverkopers die in eigen naam en voor eigen rekening optreden, en er lijsten zijn opgesteld en in acht genomen, van de prijzen bij verkoop van alle producten aan eindverbruikers.