Betekenis van:
opbrengen

opbrengen
Werkwoord
 • als batig resultaat leveren
"Deze aandelen brachten weinig op."
opbrengen
Werkwoord
 • regelmatig iets betalen
"Hij moest zijn huis verkopen omdat hij de stijgende kosten niet opbrengen kon."
opbrengen
Werkwoord
 • in hechtenis nemen
"een zakkenroller opbrengen"

Synoniemen

Hyperoniemen

opbrengen
Werkwoord
 • (de bal) vanuit de achterhoede naar voren brengen

Hyperoniemen

opbrengen
Werkwoord
 • aanbrengen op, bedekken met

Hyperoniemen

Hyponiemen

opbrengen
Werkwoord
 • (iets dat men zelf eerst ontvangen heeft) overdragen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Opbrengen van het testmengsel
 2. Machines voor het opbrengen van deklagen (vervaardiging van vloerbedekking)
 3. De liquide middelen konden worden herbelegd en rente opbrengen. Daarvoor vroeg de investeerder een vergoeding.
 4. Specificatie van kunstmestgebruik (type kunstmest, tijdstip van opbrengen, verhouding anorganisch/organisch);
 5. de bewegingen voor het gericht opbrengen, wikkelen en winden van vezelmateriaal zijn in twee of meer richtingen gecoördineerd en geprogrammeerd,
 6. Het aanleggen van een voorspanning op het substraat wordt gebruikt bij het uit de gezichtslijn opbrengen van deklagen.
 7. Volgens de beoordeling zou de voorgestelde optie […] GBP opbrengen terwijl de alternatieven in het beste geval […] GBP zouden opleveren.
 8. de bewegingen voor het gericht opbrengen, wikkelen en winden van vezelmateriaal zijn in twee of meer richtingen gecoördineerd en geprogrammeerd,
 9. apparatuur voor het opbrengen van epitaxiale lagen door middel van moleculaire bundels met gebruik van gasvormige of vaste bronnen;
 10. Machines voor het opbrengen van deklagen (vervaardiging van vloerbedekking); machines voor het appreteren, afwerken, bestrijken ... van garens, enz.
 11. Om het verbruik van product voor oppervlaktebehandeling en van de opgebrachte hoeveelheid te berekenen, wordt gebruikgemaakt van de volgende efficiëntiewaarden: spuitapparaat zonder recycling 50 %, spuitapparaat met recycling 70 %, elektrostatisch spuiten 65 %, bell/disk spuiten 80 %, opbrengen met roller 95 %, „blanket” opbrengen 95 %, vacuüm opbrengen 95 %, dompelen 95 %, spoelen 95 %.
 12. „Financiële opbrengen” (exclusief de opbrengsten die rechtstreeks aan een dienstencategorie konden worden toegerekend) zijn in dezelfde verhouding aan dienstencategorieën toegerekend als de „financiële kosten”.
 13. De voorgestelde maandelijkse betalingen na 2005 van 100000 PLN (voor zover TB deze kon opbrengen) waren niet haalbaar omdat TB niet langer in bedrijf was.
 14. Toelichting: Vóór 1 januari 1992 werden er in de landbouw voor het rechtstreeks opbrengen van ammoniakgas op het land uitsluitend tanks met een uitwendige beveiliging gebruikt.
 15. Als dit niet het geval is, zal de onderneming niet de noodzakelijke middelen kunnen opbrengen en daarmee op de lange duur niet levensvatbaar zijn.