Betekenis van:
bedekking


Voorbeeldzinnen

 1. Bedekking (in %)
 2. Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
 3. Fysieke en biologische bedekking van het aardoppervlak, met inbegrip van kunstmatige oppervlakken, landbouwgebieden, bossen, halfnatuurlijke gebieden, moeraslanden en wateroppervlakken.
 4. In het geval van zeer prikkelbare of zeer schuwe reptielen kan de doorzichtige wand van een verwijderbare bedekking worden voorzien.
 5. Dit resultaat kan worden bereikt met een verplaatsbare bedekking, door verplaatsing van het koplicht of met gelijk welk ander geschikt middel.
 6. Die bedekking dient onschadelijk te zijn voor de gezondheid van de dieren en dient zodanig te zijn dat de dieren zich niet kunnen verwonden.
 7. Die bedekking mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de dieren en de dieren mogen zich er niet aan kunnen verwonden.
 8. Opmerkingen over de mate van bedekking van de opvallende markering als deze minder bedraagt dan de minimumwaarde van 80 % zoals vereist krachtens de punten 6.21.4.1.2 en 6.21.4.2.2.
 9. Het staat de lidstaten vrij bij de beoordeling een meetschaal naar eigen keuze te gebruiken, voor zover de resulterende meetwaarden direct kunnen worden omgezet in bedekkingspercentages, gaande van 0,01 % (zeer schaars) tot 100 % (volledige bedekking).
 10. Primaire en/of secundaire grondbewerking maar met slechts beperkte verstoring van de bodem (doorgaans ondiep en zonder volledige kering van de grond) en doorgaans een bedekking van > 30 % van de bodem met resten op het tijdstip van beplanting.
 11. blijft een van aangebreide ribboorden voorziene pullover of vest als een deel van een „ensemble” aangemerkt, zelfs indien het kledingstuk dat bestemd is voor de bedekking van het onderlichaam geen aangebreide ribboord heeft, mits deze ribboorden niet zijn aangenaaid maar rechtstreeks bij het breien zijn verkregen.