Betekenis van:
binnengaan

binnengaan
Werkwoord
 • ergens in gaan
"Zij waren gisteren die winkel binnengegaan om een kijkje te nemen."
binnengaan
Werkwoord
 • komen in

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Laat ons binnengaan.
 2. Ik heb hen de bank zien binnengaan.
 3. Ik zag hem de kamer binnengaan.
 4. Ik zag hem de winkel binnengaan.
 5. Ik zag de man de kamer binnengaan.
 6. Het is ons gebruik om onze schoenen uit te doen voor we het huis binnengaan.
 7. De handgrepen moeten bestand zijn tegen de belastingen die door rangeerders worden uitgeoefend wanneer zij de ruimte tussen de buffers binnengaan.
 8. Indien het binnengaan in de inwendige delen onmogelijk te vermijden is, moet de machine zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat het reinigen veilig kan geschieden.
 9. Deze omstandigheden, die met name kunnen optreden bij het binnengaan of verlaten van tunnels, mogen geen defect of storing van de uitrusting veroorzaken.
 10. Deze omstandigheden, die met name kunnen optreden bij het binnengaan of verlaten van tunnels, mogen geen defect of storing van de uitrusting veroorzaken.
 11. In afwijking van de artikelen 4 en 7 worden personen aan boord van pleziervaartuigen die uit een in een lidstaat gelegen haven komen of naar een in een lidstaat gelegen haven afvaren, niet aan grenscontroles onderworpen en mogen zij een haven binnengaan die niet als grensdoorlaatpost is aangemerkt.
 12. Met name de voor de controlepost verantwoordelijke persoon moet zorgen voor schoon materiaal en voor beschermende kleding die uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan personen die de controlepost binnengaan, en passende voorzieningen ter beschikking stellen waarmee het materieel en de kleding gereinigd en ontsmet kunnen worden.
 13. in de in bijlage I, onder A, genoemde gebieden op zijn minst de diensten die worden verleend door personen die in direct contact met de varkens komen of de varkenshokken moeten binnengaan en het gebruik van voertuigen voor het vervoer van varkens en voor het vervoer van voeder, mest of dode dieren van en naar varkensbedrijven, tot die gebieden beperkt blijven en zich niet tot andere delen van de Gemeenschap uitstrekken;
 14. de bevoegde autoriteiten in de in bijlage I genoemde gebieden op het risico gebaseerde zones afbakenen en dat op zijn minst de diensten die worden verleend door personen die in direct contact met de varkens komen of de varkenshokken moeten binnengaan en het gebruik van voertuigen voor het vervoer van voeder, mest of dode dieren van en naar varkensbedrijven in de in bijlage I genoemde gebieden tot die afgebakende zones beperkt blijven en zich niet tot andere delen van de Gemeenschap uitstrekken, tenzij de voertuigen, het materieel en eventuele andere smetstofdragers grondig gereinigd en ontsmet zijn en ten minste drie dagen lang niet in contact gekomen zijn met varkens of varkensbedrijven;
 15. blijven op zijn minst de diensten die worden verleend door personen die in direct contact met de varkens komen of de varkenshokken moeten binnengaan en het gebruik van voertuigen voor het vervoer van voeder, mest of dode dieren van en naar varkensbedrijven in de in bijlage I, onder A, genoemde gebieden tot die afgebakende zones beperkt en strekken zij zich niet tot andere delen van de Gemeenschap uit, tenzij de voertuigen, het materieel en eventuele andere smetstofdragers grondig gereinigd en ontsmet zijn en ten minste drie dagen lang niet in contact gekomen zijn met varkens of varkensbedrijven; worden contacten in verband met vervoer overeenkomstig artikel 2, lid 2, onder a), geacht te hebben plaatsgevonden in dat afgebakende gebied of die afgebakende gebieden;