Betekenis van:
de klemtoon leggen op

de klemtoon leggen op
Werkwoord
  • het accentteken plaatsen

Synoniemen

Hyperoniemen

de klemtoon leggen op
Werkwoord
  • nadrukkelijk naar voren brengen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. In de komende programmaperiode moeten de investeringen in menselijk kapitaal worden versterkt door de klemtoon te leggen op de Lissabondoelstellingen in overeenstemming met de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid.
  2. Overeenkomstig de conclusies van het Regionaal Overlegorgaan van het Stabiliteitspact, dat op 30 mei 2006 in Belgrado een plan voor de overgang naar zelfbeschikking van de regio ondersteunde, en in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 12 juni 2006, dient het mandaat een bijzondere klemtoon te leggen op de vereisten van die overgang.
  3. In de preambule van de missie en taakomschrijving van France 2 wordt deze omroep vervolgens beschreven als de „enige uitsluitend generalistische omroeporganisatie van de publieke sector” die als taak heeft met een gediversifieerd en evenwichtig programma-aanbod een groot publiek te bereiken, terwijl in de preambule van de missie en taakomschrijving van France 3 wordt gezegd dat de organisatie haar taak van regionale en lokale omroep moet bevestigen en de klemtoon moet leggen op gedecentraliseerde informatie en regionale gebeurtenissen.