Betekenis van:
gelasten

gelasten
Werkwoord
 • een dwingende opdracht geven
"De koning vaardigde een besluit uit, waarbij alle Joden gelast werd binnen vijf maanden het land te verlaten."
gelasten
Werkwoord
 • commanderen; opdragen; gelasten; bevelen; laten nakomen; bevel geven; opdragen
"iemand gelasten te zwijgen"
"de politie gelasten zich afwachtend op te stellen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Italië heeft de Commissie derhalve verzocht geen terugvordering te gelasten.
 2. BAWAG-PSK moest haar eigenaren tevoren tot betaling gelasten en dwingen hun vermogenssituatie bekend te maken.
 3. de resultaten van deze uitvoeriger werkzaamheden te beoordelen en eventueel vereiste verdere werkzaamheden te gelasten;
 4. producenten en distributeurs te gelasten een product uit de handel te nemen, terug te roepen en te vernietigen.
 5. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan het Comité dat een deskundig onderzoek kan gelasten.
 6. BV besloot haar opmerkingen met het verzoek aan de Commissie om de terugvordering van de steun te gelasten.
 7. De rechterlijke instanties gelasten dat deze maatregelen op kosten van de inbreukmaker worden uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit beletten.
 8. Indien de tuchtraad zich onvoldoende voorgelicht acht aangaande de ten laste gelegde feiten of de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgehad, kan hij een onderzoek op tegenspraak gelasten.
 9. Daarom draagt de Commissie Nederland op AVR IW te gelasten om de steun met rente terug te betalen volgens de bij deze beschikking bepaalde voorwaarden.
 10. Flexsys heeft als eerste bewijsstukken verstrekt die de Commissie in staat hebben gesteld bij beschikking een inspectie te gelasten in verband met het vermoedelijke kartel in de rubberchemicaliënsector.
 11. EAFPA benadrukt dat de betrokken steunmaatregelen de markt verstoren en verzoekt de Commissie de steun te verbieden en terugvordering te gelasten.
 12. Het Hof van Justitie kan echter, indien het van oordeel is dat de omstandigheden zulks vereisen, opschorting van de uitvoering van de bestreden handeling gelasten”.
 13. Toch is het niet passend om de terugvordering van die onverenigbare steun te gelasten, aangezien zulks met de fundamentele beginselen van het Gemeenschapsrecht strijdig zou zijn.
 14. Onverschillig of de capaciteit op lange dan wel korte termijn geboekt is, moet de spoorwegonderneming te allen tijde de mogelijkheid hebben om de reservering af te gelasten.
 15. Met het oog daarop kunnen de bevoegde instanties overlegging van bancaire, financiële of commerciële documenten of passende inzage van de desbetreffende informatie gelasten.