Betekenis van:
intrekken

intrekken
Werkwoord
 • achteruit verplaatsen
"een loopplank intrekken"
"je benen intrekken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

intrekken
Werkwoord
 • gaan wonen bij
"intrekken bij iemand"

Hyperoniemen

intrekken
Werkwoord
 • een eerdere toezegging of regeling ongedaan maken
"Alle verlof werd ingetrokken."
intrekken
Werkwoord
 • naar binnen halen
"Geschrokken trok de slak zijn voelhorentjes in."
intrekken
Werkwoord
 • indringen in, opgezogen worden door

Hyperoniemen

intrekken
Werkwoord
 • terugroepen zonder te vervangen

Hyperoniemen

intrekken
Werkwoord
 • binnen een ruimte trekken

Hyperoniemen

Hyponiemen

intrekken
Werkwoord
 • binnentrekken

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Bedoelde staat kan die kennisgeving te allen tijde intrekken.
 2. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde intrekken.
 3. het verzenden van voorstellen betreffende het intrekken van alarmmeldingen;
 4. De aanvrager kan vervolgens zijn aanvraag intrekken dan wel vervolledigen.
 5. Elke staat kan te allen tijde een gemaakt voorbehoud intrekken.
 6. De bevoegde autoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde intrekken.
 7. In dat geval kan de beslissingsstaat zijn verzoek intrekken.
 8. De gevolgen van het intrekken van bovengenoemde maatregelen moeten zo veel mogelijk worden beperkt.
 9. De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid het besluit van de Commissie bevestigen, wijzigen of intrekken.
 10. De beslissingsstaat kan de toepassing van deze bepalingen accepteren of het certificaat intrekken.
 11. Beperkingen op de handel in rundvlees, levende runderen en bijproducten intrekken.
 12. Dit houdt in dat de lidstaten de omzettingswetgeving met betrekking tot de ingetrokken richtlijnen moeten intrekken.
 13. De voorwaarden voor het verlenen of intrekken van een dergelijke vergunning moeten worden vastgelegd.
 14. De lidstaten moeten de bestaande toelatingen zo nodig vervangen of intrekken overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG.
 15. De directeur kan te allen tijde zijn toestemming voor een specifieke delegatie intrekken.