Betekenis van:
nalaten

nalaten
Werkwoord
 • iets niet doen, dat men had zullen of moeten doen
"Hij liet na de gevolgen ervan goed te overzien."
nalaten
Werkwoord
 • in een testament toebedelen
"Hij liet zijn vermogen na aan de kerk."
nalaten
Werkwoord
 • als blijk van iets achter doen blijven; teken of indruk achterlaten
"een goede indruk nalaten"
"(diepe) sporen nalaten"

Synoniemen

Hyperoniemen

nalaten
Werkwoord
 • niet doen wat je moet doen; niet doen
"nalaten iemand te informeren"
"niet kunnen nalaten stiekem te kijken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

nalaten
Werkwoord
 • nabestaanden achter doen blijven; bij zijn dood nalaten; bij overlijden achterlaten
"(aan) iemand een fortuin nalaten"
"een weduwe met zes kinderen nalaten"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. nalaten verschuldigde ontvangsten te innen.
 2. nalaten verschuldigde ontvangsten te innen.
 3. nalaten verschuldigde ontvangsten te innen.
 4. Nalaten om hulp en bijstand te verlenen
 5. wat de uitgaven betreft, elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij:
 6. nalaten een tachograaf te installeren overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 3821/85.
 7. nalaten een tachograaf te installeren overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 3821/85.
 8. Handelen en nalaten van de het SSP-leverende CB’s, en/of van de certificeringsautoriteiten worden beschouwd als handelen en nalaten van [naam van CB], waarvoor de laatstgenoemde aansprakelijkheid aanvaardt overeenkomstig artikel 31 hierna.
 9. Aanvragers moeten bij een administratieve of rechterlijke instantie in beroep kunnen gaan tegen het handelen of nalaten van een overheidsdienst in verband met een aanvraag.
 10. nalaten om de periodieke financiële bescheiden en boeken over te leggen, of het indienen van dergelijke bescheiden of boeken met incorrecte gegevens;
 11. Op 2 februari 1996 stelde TF1 bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen beroep wegens nalaten tegen de Commissie in.
 12. door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
 13. wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
 14. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken, noch op de aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag („acta jure imperii”).
 15. In hun brief van 20 november 2006 geven de Franse autoriteiten zelf aan dat de rechter niet zal nalaten de staat in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de SNCM als feitelijk bestuurder van de onderneming aan te merken.