Betekenis van:
achterlaten

achterlaten
Werkwoord
 • in een bepaalde toestand of op een bepaalde plaats laten blijven, terwijl men zelf vertrekt
"een hond achterlaten"
"zijn hengel heeft hij in Friesland achtergelaten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

achterlaten
Werkwoord
 • als blijk van iets achter doen blijven; teken of indruk achterlaten
"een litteken achterlaten"
"sporen achterlaten"

Synoniemen

Hyperoniemen

achterlaten
Werkwoord
 • nabestaanden achter doen blijven; bij zijn dood nalaten; bij overlijden achterlaten
"vrouw en kinderen achterlaten"

Synoniemen

Hyperoniemen

achterlaten
Werkwoord
 • dumpen, weggaan van, verlaten

Voorbeeldzinnen

 1. Wilt u een boodschap achterlaten?
 2. Als we hem achterlaten zal hij doodbloeden.
 3. De wolven bij de schapen achterlaten als bewakers
 4. De behandeling mag geen aantoonbare residuen in het vlees van de loopvogels achterlaten.
 5. Eventuele toeslagstoffen mogen geen ongewenste residuen in het behandelde product achterlaten.
 6. De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om het achterlaten, dumpen en ongecontroleerd beheren van afvalstoffen te verbieden.
 7. Deze test mag geen blijvende vervorming achterlaten die groter is dan de ontwerpafwijkingen, noch scheuren of breuken veroorzaken.
 8. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onbeheerd achterlaten of het ongecontroleerd lozen of verwijderen van afvalstoffen te verbieden.
 9. Het eventueel op elk product aangebrachte etiket mag bij het verwijderen ervan geen zichtbaar spoor van lijm achterlaten en de schil niet beschadigen.
 10. De lidstaten nemen ook de nodige maatregelen om het onbeheerd achterlaten of het ongecontroleerd lozen of verwijderen van winningsafval te verbieden.
 11. Aangenomen mag worden dat reizigers met beperkte mobiliteit door hun medereizigers of door het personeel hierbij geholpen worden en dat rolstoelgebruikers de rolstoel achterlaten.
 12. Zij waren bijzonder ongerust over wat er zou gebeuren als de geprivatiseerde opvolgende onderneming insolvabel zou worden en de pensioenregeling met een tekort zou achterlaten.
 13. Het op elk product aangebrachte etiket mag bij het verwijderen ervan geen zichtbaar spoor van lijm achterlaten en de schil niet beschadigen.
 14. er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van speendippers of sprays die door de bevoegde autoriteit zijn erkend en zo worden gebruikt dat ze geen onaanvaardbare gehalten aan residuen achterlaten in de melk.