Betekenis van:
pop

pop (de ~ | meervoud poppen)
Zelfstandig naamwoord
 • verkleinde nabootsing van een mensengedaante, als speelgoed
"de poppetjes van je ogen"
"met (de) poppen spelen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

pop
Zelfstandig naamwoord
 • nagemaakte mens, meest als speeltuig
"Zij speelt met haar poppen."
pop
Zelfstandig naamwoord
 • nagemaakte mens, meest als speeltuig
"Zij speelt met haar poppen."
pop
Zelfstandig naamwoord
 • het stadium tussen larve en imago van een insect
"De pop van deze zijderups is ingesponnen in zijde."
pop
Zelfstandig naamwoord
 • wijfjesvogel
"Hij heeft drie poppen van die kleurkanarie."
pop
Zelfstandig naamwoord
 • wijfjesvogel
"Hij heeft drie poppen van die kleurkanarie."
pop
Zelfstandig naamwoord
 • het stadium tussen larve en imago van een insect
"De pop van deze zijderups is ingesponnen in zijde."
pop (de ~ | meervoud poppen)
Zelfstandig naamwoord
 • popperige vrouw
"mijn nichtje is een klein poppetje"
"een lekkere pop"

Synoniemen

Hyperoniemen

pop
Zelfstandig naamwoord
 • popmuziek
pop
Zelfstandig naamwoord
 • gulden
pop
Zelfstandig naamwoord
 • binnenste van een sigaar
pop
Zelfstandig naamwoord
 • prop
pop
Zelfstandig naamwoord
 • popmuziek
pop
Zelfstandig naamwoord
 • gulden
pop
Zelfstandig naamwoord
 • binnenste van een sigaar
pop
Zelfstandig naamwoord
 • prop
pop
Zelfstandig naamwoord
 • nabootsing van een menselijke figuur voor andere doeleinden

Hyperoniemen

Hyponiemen

pop (de ~ | meervoud poppen)
Zelfstandig naamwoord
 • rups in zijn cocon

Hyperoniemen

pop
Zelfstandig naamwoord
 • geld; gulden; gulden; gulden, geld; gulden; (informeel) gulden; munteenheid

Synoniemen

Hyperoniemen

pop
Spreekwoord
 • iemand die zeer kwetsbaar is
pop
Spreekwoord
 • herrie
pop
Spreekwoord
 • herrie
pop
Spreekwoord
 • ik laat het je nu verder niet meer zien
pop
Spreekwoord
 • iemand die zeer kwetsbaar is
pop
Spreekwoord
 • ik laat het je nu verder niet meer zien

Voorbeeldzinnen

 1. Het is een pop.
 2. Dit is mijn pop.
 3. Dat is een Japanse pop.
 4. Ik heb haar een pop gezonden.
 5. Deze pop kost maar zestig cent.
 6. Mijn zus speelt met een pop.
 7. Mama kocht een mooie pop voor mij.
 8. Ik zou deze pop graag kopen.
 9. Het meisje maakte een pop van een stukje stof.
 10. Pop Hero Holdings Ltd,
 11. POP-stof [2] en concentratie die de bij bijlage IV vastgestelde grenswaarde overschrijdt:
 12. rugleuning in een stand waarbij de rug van de pop een hoek van 25o vormt;
 13. De volledige communicatieomgeving van Besluit 2008/615/JBZ zal derhalve de POP-componenten bevatten.
 14. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, „Lazar Pop-Trajkov 5-7”, 1000 Skopje
 15. Met betrekking tot de financiering van de nog op de lijst staande investeringen uit de middelen uit hoofde van het POP voor de regio Veneto 2000-2006 (15 op de lijst vermelde ondernemingen hebben een aanvraag ingediend in het kader van dit POP, zie punt 32) hebben de bevoegde autoriteiten verklaard dat deze zal worden toegekend voor zover deze ondernemingen voldoen aan alle eisen van dit POP; bijvoorbeeld dat nog niet is begonnen met de werkzaamheden waarvoor de financiering is aangevraagd.