Betekenis van:
primaat

primaat (de ~ | meervoud primaten)
Zelfstandig naamwoord
 • orde binnen de zoogdieren
"Apen en mensen behoren tot de orde van de primaten."

Hyperoniemen

primaat
Zelfstandig naamwoord
 • een zoogdier van de orde der , waartoe apen en halfapen behoren
"Ook de mens is een primaat."
primaat
Zelfstandig naamwoord
 • een kerkelijke titel voor de voornaamste aartsbisschop van een kerkprovincie
"Hij is aartsbisschop van Brussel en primaat van België."
primaat (de ~ | meervoud primaten)
Zelfstandig naamwoord
 • oppergezag
"Het besluit viel onder het primaat van de landelijke politiek."
"Het kabinet besloot het primaat over het project aan BuZa toe te wijzen."

Synoniemen

Hyperoniemen

primaat (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het voornaamste deel van een geheel
"het primaat van de politiek"
"het primaat ligt/berust bij (een instantie)"

Synoniemen

Hyperoniemen

primaat (de ~ | meervoud primaten)
Zelfstandig naamwoord
 • hoofd v.d. katholieke kerk in een land

Hyperoniemen

primaat (de ~ | meervoud primaten)
Zelfstandig naamwoord
 • r.k. geestelijke met een rechtsgebied; kerkvorst

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De lidstaten dragen er zorg voor dat alle fokkers, leveranciers en gebruikers over elke hond, kat en niet-menselijke primaat de volgende gegevens bewaren:
 2. Voor elke hond, kat en niet-menselijke primaat wordt een individueel levensloopdossier bijgehouden dat het dier vergezelt zolang het dier onder de toepassing van deze richtlijn valt.
 3. Bij het kiezen van een methode moeten de beginselen van vervanging, vermindering en verfijning in de praktijk worden gebracht via een strikt primaat van het voorschrift om alternatieve methoden te gebruiken.
 4. Wanneer een fokker, leverancier of gebruiker een gespeende niet-gemerkte hond, kat of niet-menselijke primaat ontvangt, wordt het dier zo spoedig mogelijk op de minst pijnlijke wijze van een permanent merkteken voorzien.
 5. Wanneer een hond, kat of niet-menselijke primaat vóór het spenen wordt overgebracht van de ene fokker, leverancier of gebruiker naar een andere en het niet mogelijk is het dier vooraf te merken, worden de gegevens over het betrokken dier, met name de identiteit van de moeder, door de ontvanger bewaard totdat het dier is gemerkt.